Zawartość

muzea

Muzeum Łupka

Dom nr 230 jest najstarszym budynkiem w Budišovie nad Budišovkou. Chodzi o były młyn, który leży na rzeczce Budišovce. Jest w nim zainstalowana wyjątkowa ekspozycja w ramach Muzeum břidlice (Muzeum Łupka), która zapoznaje zwiedzających z historią miasta, ciekawymi osobistościami a przede wszystkim z historią wydobywania łupka iłowego na terenie Niskiego Jesionika. Jest też minimum geologiczne i paleontologiczne, obejrzeć można kolekcję dawnych narzędzi używanych w wydobywaniu i przeróbce łupka. Łupek znajdował zastosowanie przede wszystkim w budownictwie, ale także w przemyśle elektronicznym, produkowano z niego również na przykład dawne przybory szkolne - tabliczki i rysiki. Do dziś wykonywane są z łupka stylowe przedmioty dekoracyjne. Przy muzeum zaczyna się trasa edukacyjna „Břidlicová stezka” („Ścieżka Łupkowa”).

W maju, w czerwcu i we wrześniu muzeum otwarte jest w każdą sobotę od godz. 9 do 12. W lipcu i w sierpniu – od wtorku do piątku w godz. 9-12 oraz 14-16, w sobotę czynne jest od godz. 9 do 12. Poza podanymi godzinami otwarcia można zamówić zwiedzanie muzeum na MKIS osobiście lub pod numerem telefonicznym 556312040. Dla dzieci do 5 lat wejście jest darmowe, dla dzieci do 15 lat oraz emerytów kosztuje 10Kc, dla dorosłych - 20Kc.

Muzeum Hluczyńska

Pierwotnie późnogotycki zamek z początku XVI w. dziś tworzy trójskrzydłowy jednopiętrowy budynek. Znajduje się w nim Centrum Informacyjne i Muzeum Hluczyńska, które jako swój cel ma przybliżenie historii miasta a także Regionu Hluczyńskiego w jego
historycznych granicach. Znajdują się tutaj także: kierownictwo Centrum Kultury Hlučín, biblioteka miejska oraz atelier Szkoły Podstawowej Sztuk Pięknych im. Pavla Josefa Vejvanovského w Hlučíně.

Pomnik 2. Wojny światowej w Hrabyni

Pomnik 2. Wojny światowej w Hrabyni otwarto w 1980 roku jako Pomnik operacji Ostrawskiej. Areał jest tworzony budynkiem administracyjnym, samotnym pomnikiem, symbolicznym cmentarzem i strefą wejściową. Pierwotne miejsce pomniku jest od 1992 roku częścią Sląskiego muzeum ziemskiego. W 2000 roku z niego rząd zrobił centralny pomnik 2.wojny światowej w Republice Czeskiej. Po rekonstrukcji został pomnik z nowymi ekspozycjami otwarty w 2009 roku. Ekspozycja przewodnicząca nazywa się Doba zmaru i nadzieji i chronologicznie przypomina najważniejsze wojenne i polityczne wydarzenia 2.wojny światowej, łącznie z opowieściami z cywilnego życia obywateli. Ekspozycje dopełniono o elementy multimedialne, które są dla odwiedzających pośrednikiem w poglądu na dobowe fotografie i dokumenty, dokumenty filmowe lub diorama z techniką wojenną i domem zniszczonym bitwami wojennymi. W mniejszej budowie odbywają się wystawy różnych rodzai.
Kwiecień – pazdziernik : dziennie 9-17godz.
Listopad: czw-nie 9-16godz.
Grudzień – marzec: zamknięte

Muzeum pałacowe w miejscowości Kravaře

Pałac w miejscowości Kravaře położony jest w malowniczym parku angielskim, w którym 22 ha powierzchni pokrywają stawy. W skład parku wchodzi również pole golfowe z 9 dołkami.
Pałac, którego historia sięga XIV wieku, w jego współczesnej, reprezentującej szczytowy okres baroku postaci zbudował Jan Rudolf Eichendorff w latach 1721 – 1728. Na dalszych losach pałacu odbiły się częste zmiany właścicieli, a później jego odkupienie przez państwo czechosłowackie w 1920 roku i budowa Szkoły dla Gospodarzy i Gospodyń z internatem. Po pożarze w 1937 roku pałac stał przez długi czas niewyremontowany, stopniowo niszczejąc. W 1970 roku, po gruntownym remoncie, otwarto w nim wystawę wojskową, zatytułowaną "Operacja ostrawska". W 1989 roku wystawa została zamknięta, a o rok później pałac zakupiło miasto Kravaře, budując w nim centrum kultury i spotkań towarzyskich. Muzeum zamkowe powstało w 1996 roku, w rok później natomiast odbyło się uroczyste otwarcie "Wystawy pałacowej". Wystawa składa się z dwóch części: Część etnograficzna przedstawia interesujące fakty z historii wsi, której w 1960 roku nadano prawa miejskie. Pokazuje również styl życia i pracy mieszkańców miejscowości Kravaře w 2. połowie XIX wieku. Jako że w tutejszym regionie dominowało rolnictwo, przedstawiono zbiór narzędzi rolniczych, można również obejrzeć wnętrze typowej dla okolic Hlučína chaty. Na "Wystawę pałacową" składają się głównie zbiory Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie, uzupełnione o eksponaty ze zbiorów innych muzeów śląskich. Pierwotne wyposażenie pałacu nie zostało zachowane - część zabrał pierwotny właściciel, część sprzedano i przekazano w darach po 1920 roku, reszta natomiast spłonęła w 1937 roku. Ta część wystawy wyobrażać ma życie Eichendorffów w pałacu w XVIII wieku. Przedstawiono w niej pokój służącej, pokój spotkań towarzyskich, jadalnię, pokój Habsbursko-Lotaryński oraz sypialnię państwa. W ramach wystawy można również obejrzeć późnobarokową kaplicę pałacową z XVIII wieku, poświęconą archaniołowi Michałowi. Trasę zwiedzania urozmaicają również wystawy towarzyszące o różnorodnej tematyce.

Museum Slezský venkov

Museum Slezský venkov można charakterystycznie znaleść na miejscu wązko powiązanym z historią Holasovic. W miejscach oryginalnego fortu rodu Holasiców znajduje się barokowy spichlerz i były pański dwór tworzony domem i szopą. I właśnie w jego przestrzeniach zostało w roku 2011 otwarte museum, które dokumentuje międzywojenne życie Ślązaków. Museum powstawało stopniowo od 2007 roku i za kilka lat udało się członkom stowarzyszenia obywatelskiego Slezský venkov zgromadzić tysiące artefaktów przeważnie z 1. połowy 20. wieku, ale i paru unikatów z 19. wieku. W ekspozycji można znaleść urządzenia i maszyny rolnicze, wyposażoną kuchnię, kuźnię, ślusarnie, stolarnie, kołownie i koszykarnie. Przedstawione są również współczesne ubrania, śląskie kostiumy lub przedmioty z starego konsumu. Dowiedzą się Państwo, jak pracowali starzy pszczelarze, ogrodnicy, murarze i inne zawody. Na poddaszu zaznajomią się Państwo z szkołą, biblioteką z pierwszej republiki, krawieckim i szewieckim warsztatem, historią miejscowego Sokoła i ochotnicką strażą pożarną. Sporządza się także ekspozycja historii Holasovic i fortu.
Otwarte: marzec – czerwiec, weekendy od 10 do 15 godziny, lipiec – sierpień, weekendy od 9 do 16 godz., wstęp 30,- Kč, dzieci i emeryci 10,- Kč
www.slezskyvenkov.cz

Litultovice, Muzeum Historii

Pod sklepionymi sufitami zamku w byłym mieszkaniu zarządcy gorzelni jest w trzech pomieszczeniach umieszczone Muzeum historie (Muzeum Historii) Litultovic. Ekspozycja ta powstała przy okazji ponownego nadania Litultovicom statusu miasteczka w roku 2007. Przedstawiciele Litultovic zwrócili się wówczas do obywateli z żądaniem o pomoc w zgromadzeniu odpowiednich przedmiotów, fotografii i dokumentów, które mają związek z dawnym sposobem życia na wsi. W muzeum można zapoznać się z ciekawostkami z historii miejscowości i jej części, z historycznymi fotografiami zamku i dawnych panów na zamku, bogatym życiem towarzyskim, kiedy to jeszcze Litultovice żyły teatrem amatorskim, hokejem czy też Sokołem. Część ekspozycji dotyczy zasłużonych osobistości oraz historii szkolnictwa. W jednym z pomieszczeń prezentowane są wszystkie cechy rzemieślnicze, narzędzia i przyrządy związane z rolnictwem. Oprócz tego można obejrzeć meble historyczne lub na przykład osobliwy drewniany wózek dziecięcy.

Muzeum venkovského života (Muzeum Życia Wiejskiego) i parafia

Murowany budynek byłej parafii, wykonany z cegły, wybudowany został w roku 1800 i można powiedzieć, że w przeciągu 200 lat prawie się nie zmienił. Wewnątrz tego zabytkowego, objętego ochroną, obiektu powstało w roku 2011, dzięki aktywności entuzjastycznych obywateli gminy, Muzeum vesnického života (Muzeum Życia Wiejskiego). Z darów miejscowych obywateli utworzona została ekspozycja, która przypomina, jak żyli i pracowali zwykli ludzie na wsi. Przedstawia przedmioty codziennego użytku, ale także niezwykłe narzędzia i przyrządy, na przykład pralkę z wyłącznikiem dźwigniowym, pralkę na korbkę czy też unikalną pieczęć Razumowskich. Jedno pomieszczenie poświęcone jest osobie hrabiego Camilla Razumowskiego, zajrzeć można do pokoju księdza czy też do dawnej kuchni, a w korytarzu można obejrzeć czarną kuchnię z kotłem i chochlą do mieszania powideł. Na zwiedzanie Muzeum vesnického života można umówić się w Urzędzie Gminy.

skanseny

Skansen tradycji ludowych i rzemiosł

Skansen był wybudowany w roku 2002. Goście mogą tutaj obejrzeć części mieszkalne domu (izbę, kuchnię, pomieszczenie dla służby) oraz stajnię, oborę, spichlerz. W kolejnych dwóch pomieszczeniach można także obejrzeć urządzenia i narzędzia rzemieślnicze i rolnicze, które były używane w gospodarstwie.

zabytki wojskowe, bunkry

Muzeum "U Jaroše" MO-S 21

Bunkier piechoty MO-S 21 "U Jaroše" wybudowano w 1936 roku, aby wraz z innymi obiektami zapewniał obronę ostrawskiego obszaru przemysłowego przed wrogiem w czasie II wojny światowej. Zlokalizowany na pododcinku Hlučín bunkier zbudowano w taki sposób, aby teoretycznie mógł on stawić czoła wszystkim znanym wtedy rodzajom broni. Po podpisaniu układu monachijskiego obiekt został jednak zajęty przez niemiecki Wehrmacht, który dokończył jego budowę, wyposażył go i uzbroił. Po skończeniu wojny zmalało zainteresowanie tego typu obiektami, które stopniowo niszczały. W 2005 roku powstała grupa pasjonatów wokół bunkra MO-S 21, która wytyczyła sobie za cel przekształcenie go w dzieło fortyfikacyjne pełniące rolę muzeum oraz służące do działalności związanej z kulturą wojskową. Do 2006 roku pod kierownictwem Josefa Čuraja prowadzono prace remontowe na obiekcie i usuwano z niego nagromadzone odpady. Poszukiwano wtedy brakujących części i wyposażenia lub je produkowano. W 2009 roku powstało oficjalne stowarzyszenie (občanské sdružení) o nazwie KVH MO-S 21 - Družstvo Stráže Obrany Státu, o. s. W przyszłości klub stawia sobie za cel wybudowanie przeznaczonego dla społeczności laickiej, cenionego muzeum oraz zaplecza dla członków zainteresowanych działalnością w klubie. Muzeum co roku przygotowuje dla zwiedzających szereg interesujących eksponatów, raz w roku natomiast odbywa się impreza całodniowa nazwana "Opevněná hranice" (Umocniona granica).