Nawigacja

Zawartość

Arboretum Nový Dvůr jest jednym z sześciu oddziałów ekspozycyjnych Śląskiego Muzeum Ziemskiego. Jest to w zasadzie ogród botaniczny specjalizujący się w dziedzinie dendrologii, czyli nauki o roślinach drzewiastych. W ramach muzeum ma wyjątkowy status – w kolekcjach arboretów bowiem znajdująn się żywe organizmy. Pociąga to za sobą szereg nowych rozwiązań i różnic w podejściu, które dla zwiedzających nie są od razu tak oczywiste. W większości przypadków podstawą opieki muzealnej nad eksponatem jest dążenie do jego zachowania w pierwotnym kształcie, w arboretum odwrotnie, dążymy dp wzorstu i rozwoju elementów naszych zbiorów. Arboretum jest otwarte przez cały rok, ponieważ można w nim znaleźć wiele ciekawych rzeczy o każdej porze roku, nawet w zimie, gdy tego nikd nie oczekuje.