Nawigacja

Zawartość

Chata Petra Bezruča w Ostrawicy, podobnie jak Muzeum Petra Bezruča, pozostaje w zarządzie Śląskiego Muzeum Ziemskiego. Jest to obiekt adaptowany, przyczym akcent został położony na zachowanie autentycznego klimatu chaty z czasów, gdy w niej przybywał Petr Bezruč. Chata została pozyskana w 1958 r., jako część spadku po Petrze Bezruču. Jest ona zabytkiem wyjątkowym, przypominającym poetę znanego na całym świecie. Wyjątkowość tego miejsca zobowiązuje spadkobierców do tego, aby i w przyszłości zachowali istniejący oryginalny – zbudowany przez samego poetę – kształt wewnętrzny i zewnętrzny obiektu oraz charakter najbliższego otoczenia, pomimo wielkich bezpowrotnych zmian, które zaszły w jego okolicy.