Nawigacja

Zawartość

Śląskie Muzeum Ziemskie jest symboliczną bramą do Śląska. Bogactwo zbiorów odzwierciedla szeroki zakres zainteresowań: od przyrody żywej i nieożywionej poprzez prehistorię, historię aż po historię sztuki, skupiając swoją uwagę przede wszystkim na obszarze historycznego Śląska, północnych i północno-wschodnich Moraw. Jest najstarszym muzeum publicznym na terytorium dzisiejszej Republiki Czeskiej, jego historia sięga roku 1814. Główny budynek ekspozycyjny jest „wizytówką” Muzeum. Prezentovane są w nim praktycznie wszystkie tematy, które są istotne dla Śląska i dla samego muzeum. Ekspozycja stanowi swoisty klucz do poznania tego regionu i zrozumienia głębszych powiązań pomiędzy poszczególnymi aspektami, przedstawiając to co najciekawsze, co wyróżnia Śląsk.