Nawigacja

Zawartość

Muzeum Petra Bezruča powstało jeszcze za życia poety Petra Bezruča i znajduje się w miejscu jego domu rodzinnego. Muzeum Petra Bezruča ma charakter placówki literaturoznawczej, pełniąc jednocześnie rolę ekspozycji. Już od pięćdziesięciu lat specjalizuje się w opracowywaniu i pozyskiwaniu spuścizny znaczących pisarzy i literatów Śląska oraz Moraw Północnych. W magazynach muzeum znajduje się ponad 200 000 dokumentów ze spuścizny około 85 literatów. Ta ilość artefaktów literackich plasuje Śląskie Muzeum Ziemskie na drugim miejscu w Republice Czeskiej. W Muzeum Petra Bezruča, na parterze znajduje się ekspozycja przypominająca życie tego wielkiego poety śląskiego. Na pierwszym piętrze jest sala wykorzystywana do organizowanych przez muzeum imprez kulturalnych– wystaw krótkookresowych, prelekcji lub spotkań autorskich z czytelnikami.