Navigace

Obsah

Soutěž s Vitaminátorem

- držitel certifikátu OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

 

Připravili jsme pro vás soutěž na Facebooku o tři dárkové balíčky s produkty VITAMINÁTOR. Podrobná pravidla k Soutěži naleznete níže.

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

Výrobky, zážitky a služby, pocházející z Opavska, se mohou ucházet o značku Opavské Slezsko regionální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v našem regionu. Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

* mimořádně kvalitní

* šetrné k životnímu prostředí

* jedinečné ve vztahu k území - vyrobené tradiční technologií, ručně nebo z místních surovin.

 

Cílem značení regionálních produktů je zviditelnit region a pomoci zdejším výrobcům. Značka však usnadní orientaci především zákazníkům.

Značení ocení turisté, kteří chtějí ochutnat nebo poznat region Opavského Slezska, a také místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Regionální výrobky opatřené značkou Opavské Slezsko regionální produkt® se na trhu stávají nositeli místních kulturních a řemeslných tradic, propagují region a zdravý životní styl šetrný k životnímu prostředí.

 

 

OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®

V Opavském Slezsku je v současné době certifikováno značkou OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt celkem 58 produktů. 

Konkrétně si můžete vybrat z 49 výrobků, 5 zážítků a 4 služeb!

Kompletní seznam certifikovaných produktů  a více informací naleznete na stránkách http://www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko/

 


 


 

Vitaminátor

Jedním z držitelů značky OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt je firma Vitaminátor, jež na trh dodává 100% lisované šťávy nejrůznějších příchutí, ovocné pyré a pečené čaje. Od začátku listopadu 2017 otevírá svou první prodejnu v Opavě a bude zde nabízet nejen produkty své, ale také dalších certifikovaných regionálních producentů. Kromě výše zmíněných produktů si zde můžete zakoupit:

* Značkové lihoviny Herbalko

* Sirupy a džemy ze Slezské zahrádky

* Med Chlebiš

* Pivo Rohan

 

www.vitaminator.cz

Jejich novou prodejnu naleznete v Opavě na ul. Nákladní 3002/2

Zde budou také připraveny balíčky pro vítěze.

 

Vitaminátor

Pravidla soutěže s Vitaminátorem

 

1.Organizátor (Pořadatel)
Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČ 04597486, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26  Opava (dále jen „Organizátor”) pořádá soutěž s Vitaminátorem (dále jen „Soutěž”), zveřejněnou na stránce www.opavske-slezsko.cz/soutez

Facebook není organizátorem soutěže.

 

2. Doba trvání Soutěže 
Doba trvání Soutěže je od 13. 11. 2017 do 27. 11. 2017. 

 

3. Podmínky účasti v soutěži 
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která v době trvání soutěže splní veškeré podmínky dle pravidel níže (dále jako „účastník“ či „soutěžící“). Účastníkem soutěže se stane osoba, která v době konání Soutěže označí příspěvek správným znakem "lajku" (z výběru palec nahoru, srdce, smějící se smajlík) podle soutěžní otázky: Kolik produktů je certifikováno značkou OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®?.  Okamžikem označením příspěvku jakýmkoliv "lajkem" uděluje Soutěžící Organizátorovi svůj souhlas s těmito Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat. 

4. Pravidla soutěže

Soutěž probíhá na sociální síti Facebook. Facebook není pořadatelem soutěže. Soutěž spočívá v označení příspěvku správným "lajkem" (z možností: palec nahoru, srdce, smějící se smajlík) podle otázky: Kolik produktů je certifikováno značkou OPAVSKÉ SLEZSKO regionální produkt®?  

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správných odpovědí v podobě "lajků". Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným soutěžícím, který se zúčastnil soutěže. Losování výherce soutěže proběhne nejpozději do 20 dnů po skončení Soutěže. Do slosování budou zařazeni všichni soutěžící, kteří splní pravidla Soutěže.

 

5. Specifikace výher

 

3 dárkové balíčky Vitaminátor

Balíček bude obsahovat: 1x2l 100% lisovaná šťáva Vitaminátor, 1x džem Vitaminátor, 1x ovocné pyré, 1x pečený čaj

 

6. Výherce

V Soutěži bude výherce vylosován náhodným výběrem sestavenou porotou. Výherce bude kontaktován Organizátorem a výhra bude předána dle dohody s výhercem. Nepodaří-li se výherce kontaktovat do 10 dnů od slosování, jeho výhra propadá a bude vylosován nový výherce.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhra Soutěžícího, která z důvodů spočívající nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch Organizátora. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani ji nelze vymáhat soudně.

 

7. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Vložením soutěžního screenshotu do komentáře na Facebook stránku Opavské Slezsko (facebook.com/opavskeslezsko) vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci této Soutěže Pořadateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů. Obdrží-li organizátor nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této Soutěži bez náhrady.