Navigace

Obsah

Soutěž s Hradeckým slunovratem

 

Připravili jsme pro vás soutěž na Facebooku o 2 vstupenky na Hradecký slunovrat Winter Edition, který se bude konat 4.11.2017 a k tomu láhev speciálního cuvée letošního festivalu Hradecký slunovrat s line-upem na etiketě ze špičkového Vinařství Krásna hora!

 

Podrobná pravidla k Soutěži naleznete níže.


 

 

 

Partnerem Soutěže je:

Hradecký slunovrat Winter Edition

Jedninečný festival v Opavském Slezsku.

 

Hudební a rodinný festival konaný magickém prostředí státního zámku v Hradci nad Moravicí. Špičková hudební dramaturgie, vlastní víno, gastrostage, programy pro děti, výstavy, diskuze, poezie.

 

Více informací o festivalu:

www.hradeckyslunovrat.cz

www.facebook.com/hradeckyslunovrat

www.facebook.com/udalost


 

Pravidla soutěže s Hradeckým slunovratem

 

1.Organizátor (Pořadatel)
Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s., IČ 04597486, se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26  Opava (dále jen „Organizátor”) pořádá soutěž s Hradeckým slunovratem (dále jen „Soutěž”), zveřejněnou na stránce www.opavske-slezsko.cz/soutez

Facebook není organizátorem soutěže.

 

2. Doba trvání Soutěže 
Doba trvání Soutěže je od 8. 9. 2017 do 17. 9. 2017. 

 

3. Podmínky účasti v soutěži 
Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která v době trvání soutěže splní veškeré podmínky dle pravidel níže (dále jako „účastník“ či „soutěžící“). Účastníkem soutěže se stane osoba, která v době konání Soutěže označí příspěvek správným znakem "lajku" (z výběru palec nahoru, srdce, smějící se smajlík) podle soutěžní otázky: Kde se odehraje festival Hradecký slunovrat Winter Edition dne 4.11.2017.  Okamžikem označením příspěvku jakýmkoliv "lajkem" uděluje Soutěžící Organizátorovi svůj souhlas s těmito Pravidly, která se zavazuje současně dodržovat. 

4. Pravidla soutěže

Soutěž probíhá na sociální síti Facebook. Facebook není pořadatelem soutěže. Soutěž spočívá v označení příspěvku správným "lajkem" (z možností: palec nahoru, srdce, smějící se smajlík) podle otázky: Kde se koná festival Hradecký slunovrat Winter Edition dne 4.11.2017.  Soutěžící může v komentářích označit svého přítele, se kterým by se rád festivalu zúčastnil, případně se podělil o víno. Označení přátel v komentářích není podmínkou účasti v soutěž.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení správných odpovědí v podobě "lajků". Pořadatel je oprávněn ověřit identitu soutěžícího při předávání výhry tak, že vyzve soutěžícího k podpisu čestného prohlášení o tom, že je platným soutěžícím, který se zúčastnil soutěže. Losování výherce soutěže proběhne nejpozději do 15 dnů po skončení Soutěže. Do slosování budou zařazeni všichni soutěžící, kteří splní pravidla Soutěže.

 

5. Specifikace výher

 

2 vstupenky na festival Hradecký slunovrat Winter Edition 4.11.2017

1 láhev speciálního cuvée letošního festivalu Hradecký slunovrat s line-upem na etiketě ze špičkového Vinařství Krásna hora

 

6. Výherce

V Soutěži bude výherce vylosován náhodným výběrem sestavenou porotou. Výherce bude kontaktován Organizátorem a výhra bude předána dle dohody s výhercem. Nepodaří-li se výherce kontaktovat do 10 dnů od slosování, jeho výhra propadá a bude vylosován nový výherce.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení Výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Soutěžícího nebo poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Výhra Soutěžícího, která z důvodů spočívající nikoli na straně Organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch Organizátora. Výhru nelze vyplatit alternativně v hotovosti, ani ji nelze vymáhat soudně.

 

7. Souhlas s pravidly a ochrana osobních údajů

Vložením soutěžního screenshotu do komentáře na Facebook stránku Opavské Slezsko (facebook.com/opavskeslezsko) vyjadřuje účastník soutěže dobrovolně svůj výslovný souhlas s pravidly a současně uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, bezplatný souhlas se zpracováním osobních údajů a fotografií poskytnutých v rámci této Soutěže Pořadateli, za účelem dalšího marketingového zpracování těchto údajů. Obdrží-li organizátor nesouhlas nebo žádost o výmaz z databáze, má toto automaticky za následek zrušení účasti příslušného účastníka v této Soutěži bez náhrady.

 


 

V soutěži s Hradeckým slunovratem byl vylosován výherce, který získal 2 vstupenky na Hradecký slunovrat Winter Edition, k tomu láhev speciálního cuvée vyrobeného právě pro tento festival a samozřejmě propagační materiály Opavského Slezska. 

 

Výhercem se stala: Zuzka Raspuša Krečmerová

Gratulujeme!