Obsah

Krajina břidlice - krajina příběhů

 

Krajina příběhů pro váš volný čas strávený aktivním poznáváním, sportem a relaxací. Břidlice zde ovlivnila příběhy lidí, příběhy přírody, příběhy řek, obcí, měst a jiných součástí tohoto místa. I vy můžete prožít některý ze zajímavých příběhů v Krajině břidlice.

 

Krajina břidlice se nachází v centru kruhu tvořeného Olomoucí, Hranicemi na Moravě, Ostravou, Opavou, Bruntálem, Šternberkem a Olomoucí s centrem v Budišově nad Budišovkou.

Krajina břidlice

 

Krajina kamene a vody, kytek a stromů 
V dolinách i na kopcích se lesknou hladiny jezírek zatopených lomů, mnohdy s průzračnou vodou, jindy zarostlé řasou, ukrývající nesčetné druhy vodních živočichů. Krása a zvláštnost pozorovatelná v každém pohledu je často dílem přírody skloubeným s dílem člověka. Jednou z největších zvláštností Nízkého Jeseníku je tajemství země. Hlubinné břidlicové doly – dílo člověka, které vznikalo po dobu několika staletí.

Krajina břidlice

 

Krajina s naučnými stezkami
Hlavní spojovací a naučnou síť tvoří Břidlicová stezka s centrem v Budišově nad Budišovkou, která přibližuje převážně dobývání břidlice a prochází mnoha krásnými lokalitami bývalé těžby. Další na ni navazující stezky najdete v Zálužné, Vítkově a Odrách. Páteřní síť je značena bílými rozcestníky s popisem. Přivedou vás ke starým štolám, břidlicovým lomům, technickým památkám a na krásná přírodní zákoutí. Všechny trasy naučné stezky Krajiny břidlice najdete na www.mapy.cz a jejich podrobný popis na www.krajinabridlice.cz.

 

MUZEUM BŘIDLICE

Městské muzeum v Budišově nad Budišovkou vzniklo v létě 1996. K umístění muzejních sbírek posloužila chátrající budova bývalého barokního mlýna přebudovaná z prostředků města na městské muzeum. Od vzniku expozice se hlavním tématem stala břidlice a břidlicový průmysl. Expozice od svého založení dokumentuje těžbu břidlic nářadím, vzorky různých druhů nerostů, výrobky z břidlic, historickou dokumentací a fotografiemi.

Muzeum břidlice 


Prvotním cílem vedoucím ke vzniku expozice byla osvěta, podnícení návštěvníků k obnově břidlicového průmyslu nebo alespoň k obnově řemeslné výroby z břidlic a zájmu o dané téma.

 

V létech 2013 – 2015 proběhla rozsáhlá reinstalace muzejních expozic. Stávající expozice geologie a těžby byla zcela přebudována a byly zde vystaveny nové sbírkové předměty, z nichž nejzajímavější jsou jedinečné dřevěné důlní vozíky, které se podařilo zachránit díky nadšencům podporujícím Muzeum břidlice. Řadu dalších vzácností tvoří unikátní ruční nářadí, součásti bývalých strojů a paleontologické nálezy přímo z lokalit v Nízkém Jeseníku. Expozice byly dále rozšířeny o výstavy v 1NP a exteriétrovou výstavu v přilehlé zahradě.  Muzeum je otevřeno celoročně a ve speciálních termínech pořádá i noční prohlídky muzea a řadu zajímavých muzejních večerů.

Muzeum břidlice

IMAGINÁRIUM KRAJINY BŘIDLICE


Jedná se o miniexpozici v objektu rekreačního střediska Bílá Holubice, která vám zprostředkuje neobvyklou podívanou prostřednictvím velkoplošných fotografií, videí a zvuků. Na Imaginárium navazuje naučná stezka Dědictví břidlice a také Břidlicová stezka, které vás provedou úchvatnými přírodními zákoutími. 

Imaginárium břidlice

RAABOVA ŠTOLA
JEDINÝ ZPŘÍSTUPNĚNÝ BŘIDLICOVÝ DŮL V ČESKÉ REPUBLICE

 

Raabova štola se nachází v Krajině břidlice v obci Zálužné v místní části města Vítkova. Leží asi 1 km jižně od Zálužného, nedaleko křižovatky silnice II/443 se  silnicí do Vítkova. Štola je na  protějším svahu údolí potoka Horníku, na trase naučné stezky nazvané Dědictví břidlice. Prozkoumat můžete jediný zpřístupněný břidlicový důl v České republice! Dozvíte se, jak se dobýval kámen, který chrání vídeňský Schönbrunn, budovu maďarského parlamentu i  Národní divadlo.

 

Zpřístupněná štola je dlouhá asi 100 metrů a  končí velkou komorou. Další rozsáhlé nepřístupné prostory se rozkládají o patro výše. Oblast, ve které se štola nachází, byla jedním z nejbohatších ložisek těžby břidlice ve druhé polovině 19. století. Dnes je tato oblast chráněné přírody především pozoruhodně krásná a mimo jiné patří mezi lokality s nejčistším vzduchem u nás.

Raabova štola

K  Raabově štole je možný přístup z  parkoviště u  můstku pod křižovatkou (ve  směru na Budišov nad Budišovkou). Od bílého altánu Krajiny břidlice je to asi 400 metrů pouze pěšky po vyznačené cestě. Příjezd motorovými vozidly ke štole není možný. Jiný přístup pro pěší je od obce Zálužné po trase naučné stezky Dědictví břidlice. Od zastavení č. 9 u mostu přes Moravici dále kolem mlýna a zastavení č. 10 přímo ke štole. Vzdálenost je asi 700 metrů.

 

Provozovatelem a  vlastníkem Raabovy štoly je Spolek Zálužné, který také zajišťuje prohlídky štoly pro veřejnost. Prohlídky jsou prováděny pouze organizovaně za doprovodu průvodce v období od dubna do  konce října běžného kalendářního roku, pro skupiny v  počtu min. 5 osob a  max. 10 osob. Ve všední dny pouze po předcházející telefonické dohodě, o víkendech v soboty dopoledne od 9.30 hodin pouze po  objednání. Zájemci o  prohlídku
štoly si návštěvu vždy předem objednají prostřednictvím formuláře na  webových stránkách Spolku Zálužné.

Krajina břidlice


Víte, že?
V  údolí potoka Horníku jsou haldy vytěžené břidlice. Ta se  těžila v  dolech, které zde v roce 1873 otevřel starotěchanovický občan Johann Raab. Štoly Raabových břidlicových dolů se dodnes ve dvou a místy i ve třech patrech v pravidelných rozestupech zavrtávají do západního svahu údolí potoka Horníku. Nad potokem zde bylo v několika výškových úrovních vyraženo celkem sedm vodorovných štol. Přístupná je nyní pro veřejnost jen jedna.

Ve svých břidlicových dolech Raab zaměstnával především místní domkáře, podrudy a chalupníky. Ti do té doby pracovali pouze v zemědělství a s hornickou činností v hlubinných dolech neměli žádné zkušenosti. Výhodně si jí však začali přivydělávat. Těžba zde byla ukončena kvůli šesti smrtelným nehodám horníků. Jejich příčinou byla hlavně
neznalost a  neopatrnost. Dalším důvodem ukončení těžby byla konkurence více rozvinutých dolů v okolí.

 

Kontakty na služby průvodce:
Spolek Zálužné, Zálužné 42, 74901 Vítkov
http://os-zaluzne.webnode.cz/
tel.: +420 722 085 248
e-mail: os.zaluzne@gmail.com