Obsah

MĚSTO OPAVA - odhalte půvab hlavního města Českého Slezska

Na soutoku dvou hlavních řek Opavského Slezska, Opavy a Moravice, najdeme skutečnou perlu mezi městy – bývalé hlavní město rakouského Slezska Opavu. Město, čítající takřka 57 tisíc obyvatel je právem považováno za kulturní a společenské centrum Českého Slezska, a mů-že se pochlubit bohatou historií. Úrodná krajina podél obou řek totiž přilákala první osadníky již v období starší doby kamenné, z níž se dochovaly četné archeologické nálezy. Také název Opava, vycházející z germánského APA a keltského AHWA či AHAWA, odkazuje na vodu. Právě spojením těchto dvou výrazů vznikl český název Opava. Vznik města jako takového datujeme někdy k roku 1215, v roce 1224 pak český král Přemysl Otakar I. udělil Opavě dekret potvrzující městská práva. Přemyslovci město považovali za významné centrum a to díky štědré podpoře tohoto významného českého rodu vzkvétalo. Nechali zde kupříkladu zbudovat mincovnu. Rozvoj neustal ani v období vrcholného středověku,  a to i přes všechny útrapy, které tato doba přinášela. Patřilo k významným centrům církevního života, což i dnes dokládají četné církevní památky, nezaostávaly však ani řemesla. Opava se dokonce stala baštou piva. Vařilo se zde vyhlášené marcovní pivo zvané březňák (neplést se stejnojmennou značkou). 

 

Město Opava

 

Z konce 16. století máme doklad o existenci 279 právovárečných domů, na svou dobu to bylo vskutku úctyhodné číslo. Doba největší slávy Opavy ale měla teprve přijít. Když v roce 1742 přišla Marie Terezie o velkou část Slezska, rozhodla se udělat z Opavy hlavní město rakouského Slezska, což ji přineslo významné postavení v rámci monarchie. To se potvrdilo v roce 1820, když během kongresu Svaté aliance kromě zhruba šesti set diplomatů přijel i císař František I., car Alexandr I. a pruský král Fridrich Vilém III. Letos při příležitosti dvousetletého výročí na podzim proběhne výstava a další doprovodný program. Hlavním bodem kongresu bylo řešení revoluce v Neapolsku. Tato událost dostala Opavu do podvědomí Evropy, ovšem město těžilo i ze svědomité práce slavného purkmistra Johanna Josefa Schösslera. Výčet jeho činností ohromí, zasloužil se mimo jiné o výstavbu pivovaru, divadla, spoluzaložil první muzeum v českých zemích či nechal vybudovat parky okolo centra města. Schopné vedení města rozvíjelo průmysl, služby i školství, vědět o sobě dala v té době i česká menšina. Jejím představitelům se podařilo ke konci 19. století založit Matici opavskou.

 

Skutečnou pohromou byla pro město 2. světová válka. Opava, jakožto sídlo Sudetské župy, patřila k důležitým administrativním centrům a před útokem sovětských vojsk v rámci Ostravsko-opavské operace město Němci prohlásili za pevnost. Výsledkem bylo více než 3000 zničených či těžce poškozených budov. Po druhé světové válce padla Opava do stínu tehdejšího „železného srdce republiky Ostravy”, ze kterého se jí povedlo vymanit až po revoluci. Město se vydalo směrem kulturně společenského centra Slezska a tato úloha mu náramně svědčí. 

 

Město Opava - Slezské divadlo

 


 

Ubytujte se v Opavském Slezsku

 


 

Historie na každém rohu

Milovníkům historie při návštěvě Opavy srdce zaplesá radostí. Dolní a Horní náměstí, jež jsou už od nepaměti přirozeným centrem města, obklopují památky z různých časových období, od gotiky po brutalismus. Nepřehlédnutelná konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie blízko Horního náměstí je dokonce nejstarší dochovanou památkou slezské cihlové gotiky u nás. Možná vás napadne, proč zrovna konkatedrála. Důvod je prostý, jedná se totiž o druhý biskupský chrám. Při pohledu na kostel se nám dostane zajímavého kontrastu s hotelem Koruna, který měl, ač se to možná nezdá svým vzhledem připomínat městské hradby 
a svou barvou právě konkatedrálu. 

 

Město Opava - Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

 

Kousek opodál, již v samotném centru dění na Horním náměstí, najdeme městskou věž Hlásku, symbol Opavy. Název Hláska odkazuje na dřívější úlohu věže, hlásily se z ní požáry, ohlašovaly počátky trhů a další významné události. Byla také úplně prvním obchodním centrem na území města. Radnice zde přesídlila po konci 2. světové války z důvodu likvidace původní zástavby. Z ochozu věže bystré oko dohlédne na Dolní náměstí s kostelem sv. Vojtěcha a zemským archivem. Za zdejšími zdmi na tehdejším gymnáziu studovaly persony jako J. G. Mendel či Hans Kudlich a vzniklo zde i nejstarší muzeum na území České republiky. To si na konci 19. století zasloužilo novou, reprezentativní neorenesanční budovu na místě bývalého opavského zámku, čímž vzniklo Slezské zemské muzeum. Důmyslné expozice vám přiblíží Slezsko a rozšíří obzory v mnoha dalších oblastech. Expoziční areál v loňském roce rozšířil Müllerův dům, obydlí správce opavského zámku. 

 

Město Opava - Slezské zemské muzeum

 

Patříte-li mezi příznivce různorodých výstav a přednášek, nesmíte minout Obecní dům, jehož stálá expozice Cesta Města věnuje pozornost historii Opavy. Návštěvu si rozhodně zaslouží také rozsáhlý areál minoritského kláštera s ko-stelem sv. Ducha, kostel sv. Václava s Domem umění či Městský dům kultury Petra Bezruče. Ulice v okolí lemují krásné měšťanské domy, ale tu pravou atmosféru Opavě dodává prstenec parků obepínající celé centrum města včetně mnohých fontán.

 

Město Opava - Obecní dům Město Opava - Dům umění

 


 

Kalendář akcí:

Výstupy na Hlásku: 6. 6.–26. 9. 2020

Akce na Ptačím vrchu: 11. 7. a 8. 8. 2020

Cyklojízda Do Opavy na Fidorku do Krnova na Kofolu: 29. 8. 2020

 


 

 

Relax ve městě

Síly na další putování Opavou můžete načerpat v městských parcích. Parky vyrostly na volném prostranství místo zbořených městských hradeb v 19. století, aby našim předkům dodaly trochu tolik potřebného stínu ve městě. Na jaře, v létě i na podzim můžete při procházce obdivovat květenství desítek rozličných druhů rostlin, dopřát si šálek dobré kávy a zaskotačit s dětmi na dětských hřištích. Pokud chcete bohatou flóru opavských parků prozkoumat detailněji, nezapomeňte si v Turistickém informačním centru vyzvednout průvodce dendrologickou stezkou.

 

Město Opava - Městské sady

 

Neoddiskutovatelným geniem loci oplývá část oddělující sady Svobody od Křížkovského sadů nazývající se Ptačí vrch. Tento jediný pozůstatek opavského opevnění svým názvem odkazuje na přítomnost ptačích voliér v letech minulých. Dnes nám je kromě názvu připomínají bronzové sochy ptáků od architekta Kurta Gebauera. Kromě nich stojí rovněž za zmínku hudební altánek Pergola. Pozorní při procházce narazí i na sochu nejznámějšího opavského rodáka, autora básnické sbírky Slezské písně, Petra Bezruče. Parky dodávají městu neopakovatelnou atmosféru a není divu, že si Opava vysloužila přízvisko  „malá Vídeň”. 

 

Město Opava - Sady Svobody, Ptačí vrchMěsto Opava - Petr Bezruč

 

Na sportovně naladěné jedince čeká nejvýznamnější relaxační zóna na území města – Městské sady. V minulosti sloužily jako pastviska dobytka, k přeměně na městský park se přistoupilo ke konci 18. století. Kromě obrovských travnatých ploch vhodných například na piknik můžete otestovat svou fyzickou zdatnost na workoutovém hřišti, milovníky adrenalinu potěší přítomnost skateparku. Součástí městských sadů je rovněž trať na in-line bruslení, tak na ně po cestě do Opavy nezapomeňte! Také nesmíme opomenout rozsáhlou síť cyklostezek, spojujících město s dalšími atraktivitami Opavského Slezska. 

 

Letní osvěžení 

Každým rokem nás sužují čím dál větší horka, a tak málokdo pohrdne příjemným osvěžením u vodních ploch. V Opavě si přijdou na své jak příznivci koupališť, tak fanoušci přírodního koupání. Nádherný areál Městského koupaliště v hor-kých letních dnech přímo vybízí k návštěvě. Za funkcionalistickou budovou významného opavského architekta Otto Reichnera na vás čekají dva velké bazény, malý bazének pro děti, brouzdaliště, tobogany či volejbalové hřiště. Nechybí ani stánky s občerstvením a velkorysé plochy určené k odpočinku. O významu koupaliště svědčí i zapsání hlavní budovy z roku 1931 spolu s bazény na seznam kulturních památek. 

 

Město Opava - Stříbrné jezero - Sádrák

 

Jak jsme poznamenali v úvodu, ošizeni nezůstanou ani příznivci přírodního koupání. Nedaleko Městských sadů leží Stříbrné jezero, kterému místní občané neřeknou jinak než Sádrák. Přezdívka odkazuje na jeho původ, vznik jezera totiž úzce souvisel s těžbou sádrovce. Při produkci narazili těžaři na spodní vodu a jezero bylo na světě. Krom koupání nabízí okolí Stříbrného jezera mnoho dalších aktivit. Můžete si zahrát populární discgolf, beach volejbal nebo si zarybařit. 

 

Výstupy na městskou věž Hláska


Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu a na Opavu je to rozhodně z městské věže Hlásky na Horním náměstí. Z ochozu ve výšce takřka 35 metrů nad zemí bystré oko dohlédne při dobré viditelnosti až na vrcholky Jeseníků s majestátním Pradědem a Opavu budete mít jako na dlani. Výstup zvládnou i méně zdatní jedinci, kteří mohou využít výtah do 4. patra, na ochoz už ovšem musejí vyjít po svých. To ale není vše, i letos budete mít možnost nahlédnout do expozice Opava/Troppau ve 4. patře Hlásky. Unikátní veřejná umělecká a historická sbírka obsahuje zejména předměty denní potřeby s tematikou Opavy. Různorodé exponáty shromažďoval bezmála dvě desetiletí tajemník Magistrátu města Opavy Tomáš Elis. Ve sbírce najdeme více než 250 předmětů, přičemž bude trvale vystaveno okolo 70. Vzhledem k panující situaci zatím nevíme přesný termín zpřístupnění věže a expozice, proto bedlivě sledujte stránky Turistického informačního centra Opava, kde přesný termín co nejdříve zveřejníme.

www.opava-city.cz/tic/cz

Pohled na město z věže Hláska


Léto plné zábavy


Festivaly a letní akce v letošním roce dostaly z důvodu epidemie prozatím červenou, nicméně pokud to situace dovolí, uděláme vše proto, abychom vám léto ve městě co nejvíce zpříjemnili. Různorodé akce probíhající v centru města a jeho okolí nabízejí zábavu pro všechny věkové kategorie. Součástí Opavského léta zábavy kromě koncertů českých hvězd bývají oblíbená letní kina a pikniky na Ptačím vrchu. V rámci celodenních pikniků na vás čeká bohatý celodenní doprovodný program se spoustou prodejních stánku a vyžitím pro děti. Nechybí ani workshopy, Pony Express a populární cyklojízda do Opavy na Fidorku, do Krnova na Kofolu. Trasa měřící 26 kilometrů prochází převážně zpevněným terénem a je tak vhodná i pro děti.  Po cestě na stanovištích sbíráte razítka, za která na konci obdržíte populární nápoj a oplatek. Sledujte oficiální stránky města, aby vám neunikla žádná z chystaných akcí.

www.opava-city.cz

Piknik na Ptačím vrchu


Model sluneční soustavy: staňte se vesmírnými cestovateli


Hledáte netradiční formu poznávání památek? Tak pro vás bude Model sluneční soustavy to pravé ořechové. Zkoumání vesmíru je nesmírně náročná záležitost, ale vy k tomu v Opavě budete potřebovat pouze kvalitní obuv a letáček z Turistického informačního centra. Unikátní model nabízí skvělou příležitost k toulání Opavou. Trasa chytře vedená po významných opavských památkách a zajímavých místech začíná příznačně u Slunce. Kamenná koule v kašně u Hlásky představující tento středobod sluneční soustavy je oproti skutečnému Slunci v poměru velikostí 1 : 626 576 000. V tomto měřítku byl sestaven celý model. V centru města pozorní hledači objeví ještě Merkur, Venuši, Zemi a Mars, další planety vyžadují delší procházku. Nejdále se nachází trpasličí  planetka Pluto, za tou musíte až do Arboreta Nový Dvůr. Avšak návštěvy krásné botanické zahrady litovat rozhodně nebudete. Model tak zábavnou formou motivuje k poznávací procházce a zároveň elegantním způsobem poukazuje na rozlehlost vesmíru. 

Model sluneční soustavy


Opavou pěšky…i na kole!


Přijdou vám vzdálenosti mezi místy, které chcete navštívit příliš dlouhé nebo nemáte času nazbyt? Máme pro vás ideální řešení v podobě populárních sdílených kol. Stačí si stáhnout aplikaci do mobilního telefonu, spárovat ji s platební kartou a přes ni snadno kolo rezervovat, zaplatit půjčovné a vyrazit rovnou za nosem. Kolo poté vrátíte do jedné z oficiálních stanic, jejichž seznam rovněž najdete v aplikaci.

Sdílená kola Opava