Navigace

Obsah

Weisshuhnův papírenský náhon 


Popis objektu
Kanál sloužil v minulosti jako papírenský splav. Byl postaven na přelomu 20. století pro chod továrny a papírnu v Žimrovicích. Dílo má tři vodní tunely a dva akvadukty. Kanál je po celé délce veden ve svazích zdejších skalnatých kopců a pod ním se v údolí vine říčka Moravice. Náhon nabízí příjemnou procházku. Náhon se v minulosti využíval k plavení dřeva, byla na něm vybudována elektrárna zásobující Opavu i okolí.


Parkoviště u náhonu
Parkování je postaveno na místě začátku trasy. Pro turisty je přístupnější cesta vlakem či autobusem.


Vstup a přístup pro vozíčkáře
Cesta náhonem je neupravovaná, terén je úzký a nepohodlný pro handicapované osoby. Tato turistická atraktivita je pro turisty odkázané na vozíček bohužel zcela nepřístupná.

Weisshuhnův papírenský náhon 


 

Muzeum venkovské života na faře v Radkově

 

Popis objektu
Expozice venkovského života je umístěna v budově bývalé fary z roku 1800, která neprošla žádnými zásadními změnami a zachovala si tak původní vzhled.
Expozice připomíná, jak žili a pracovali obyčejní lidé na venkově. Představuje předměty denní potřeby a také nezvyklé nářadí a nástroje, například pákovou či klikovou pračku nebo unikátní razidlo Razumovských. Jeden pokoj je věnován osobnosti hraběte Camilla Razumovského, nahlédnete do pokoje faráře či do původní kuchyně a na chodbě objevíte černou kuchyni s kotlem a vařechou na míchání povidel.

 

Parkoviště
Parkoviště se nachází hned u fary, je tedy snadné zde zaparkovat.

 

Vstup
Vstup může být lehce problematický, vozíčkář se zde bez pomoci nedostane. Nachází se zde vysoký strmý kopec. Návštěva je možná po telefonické domluvě.

 

Interiér/exteriér
Do interiéru se musí vozíčkář dostat s pomocí druhé osoby. Před vstupem do interiéru se nachází schody. V interiéru se pak už vozíčkář volně pohybuje sám. Exteriér je po absolvování vysokého kopce také v naprostém pořádku.

 

Muzeum venkovské života na faře v Radkově   Muzeum venkovské života na faře v Radkově


 

Muzeum historie v Litultovicích

 

Popis objektu
Muzeum se nachází ve třech místnostech původního bytu správce pivovaru. Expozice vznikla při navrácení statutu městyse Litultovicím v roce 2007. Občané pomohli s vytvořením expozice prostřednictvím fotografií, písemností, které souvisí s dávným způsobem života na venkově. V muzeu se dozvíme spoustu informací o historii Litultovic. V jedné z místností se představují všechny řemeslnické cechy a nářadí související se zemědělstvím. Část expozice připomíná významné osobnosti a historii školství. Kromě toho je k vidění také historický nábytek nebo dřevěný kočárek.

 


Parkoviště
Parkoviště je od objektu vzdáleno cca. 200 metrů. K zámku jehož součástí je muzeum vede trasa přes přechod.

 


Vstup
Vstup do areálu není nijak náročný, osoba na vozíčku se zde může v pohodlí a bez problémů pohybovat. Vstup do muzea je se třemi schody, proto je potřeba asistence druhé osoby. Prohlídku lze domluvit telefonicky.

 


Interiér/Exteriér
Vstupu do interiéru brání tři schody, poté se již vozíčkáři mohou bez problémů pohybovat po muzeu, kde jsou k vidění zajímavé expozice.

 

Muzeum historie v Litultovicích  Muzeum historie v Litultovicích


 

Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích

 

Popis objektu
Bolatický skanzen byl vybudován na ulici Svobody ve staveních a na pozemku Jiřího Buriana. Ve skanzenu si můžete prohlédnout, jak vypadal život na vesnici před desítkami let. Nabízí expozici s různými domácími potřebami a nářadím. Skanzen zachycuje životy našich předků před více než padesáti lety, lidé si zde mohou zavzpomínat na své mládí, mladší generace se seznámí s životem a prací našich předků. Ve skanzenu se také konají různé kulturní akce. Vstupné je 10 korun, do areálu je možné dostat se od června do září vždy od 14:00 do 18:00.

 

Parkoviště
Parkovací plocha je od skanzenu vzdálena cca. 80 metrů, parkoviště má vymezená místa přímo pro držitele ZTP/P karet. Pro osoby na vozíku je lepší domluvit si parkování v areálu (využití zadního vjezdu).

 

Vstup
Vstup do areálu je možný pouze s pomocí druhé osoby. Otevření vstupní brány může zajistit průvodce. Trasa je vysypána štěrkem a travnatým povrchem. Je zde více vstupů do areálu.

 

Interiér/exteriér
Trasa je vysypána štěrkem a travnatým povrchem. Je zde více vstupů do areálu.  Překážkou pro vstupy jsou vysoké prahy. Přes všechny dveře je možno nahlédnout dovnitř. Podlahy jsou z dřevěných prken a dlažby. Interiér je bez odpočinkových sezení, na prohlídkové trase není schodiště. Interiér nemá výtah, zdvihací plošinu.

 

 

Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích  Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích


 

Zřícenina hradu Vikštejn

 

Popis objektu
Hrad Vikštejn stával na vysokém skalnatém vrchu nad řekou Moravicí asi 5 km severně od Vítkova. Dochovaly se z něho mohutné zříceniny, které ukazují na jeho velikost a výstavnost (udivují zejména velké a dobře zachované sklepy). Zbytky dnes zakrývá les. Přístup k hradu vede po staré hradní cestě od severu ze silnice Opava-Vítkov; jinak je hradní svah na všech stranách velmi srázný. Hrad vlastnilo mnoho majitelů. Hrad získal také Vilém Alexandr Oderský, sám na hradě žil až do své smrti, jeho potomci však o hrad neměli zájem a tak se z hradu stala zřícenina. Posledním obyvatelem hradu byl poustevník Martin.

 

Parkoviště
Parkoviště je od hradu vzdáleno cca. 500 metrů.

 

Vstup
Vstup je vozíčkářům zcela odepřen. Cesta je strmá a neudržovaná. Vozíčkář se zde sám vůbec nedostane. I s pomocí bude cesta obtížná a náročná. Vstup je zpřístupněn veřejnosti celoročně bez poplatků. 

 

Interiér/Exteriér
Jako vstup je jak interiér, tak exteriér velmi náročný pro osoby se zdravotním postižením. Nejsou zde žádné rampy ani upravovaný terén. Hrad má také malou vyhlídku, na kterou vedou schody, žádný výtah ani zvedací rampa. 

 

Zřícenina hradu Vikštejn  Zřícenina hradu Vikštejn


 

Vodní mlýn v Leskovci

 

Popis objektu
Nejstarší zmínka o mlýnu pochází z roku 1720. Poslední mlynář na tomto mlýně Josef Cihlář zde působil ještě v roce 1910, svou mlynářskou činnost však provozoval pouze jako vedlejší činnost. Mlýn byl v provozu ještě krátce po druhé světové válce, nyní slouží jako rodinný dům a veřejnosti je vstup do interiéru odepřen.
 

Parkoviště
Parkoviště se nachází od mlýna cca. 50 m. Vozíčkář tedy může k mlýnu dojet.
 

Vstup 
Samotný vstup do mlýna je však pro vozíčkáře velmi náročný. Cestu lemuje strmý kopec, vozíčkář se zde dostane pouze za pomoci druhé osoby. Samotný vstup po okolí mlýna probíhá celoročně, zcela bez poplatků.
 

Exteriér /Interiér
Interiér je návštěvníkovi zcela odepřen, v současné době je ve vlastnictví rodiny a slouží jako rodinný dům.
Exteriér je volně přístupný, vozíčkář se zde může podívat ale pouze za pomoci druhé osoby.

 

Vodní mlýn v Leskovci Vodní mlýn v Leskovci


 

Vošárna v Raduni

 

Popis objektu

Vošárna je národní kulturní památkou. Dříve tato budova sloužila jako prádelna a sušárna. Po mnoho let budova chátrala. V současné době se v přízemí budovy nachází expozice vztahující se k historii budovy. Návštěvníci si mohou prohlédnout dobové valchy a přístroje na ždímání mokrého prádla. V prvním patře je velký sál, určený pro koncerty a různá setkávání lidí.

Parkoviště

Vzdáleno od Vošárny cca. 2,6 kilometrů u restaurace Raduňka. Je možné zaparkovat přímo na místě, vysadit osobu na vozíčku a zajistit mu tak dopravu přímo k objektu.

Vstup 

Vstup k Vošárně je zcela přístupný, brankou vozík projede snadno.

Interiér/exteriér

Vozíčkáři se mohou volně pohybovat po exteriéru i interiéru. Pouze však v přízemí. Do prvního patra vedou pouze schody. 

Vošárna v Raduni


 

Minoritský klášter s kostelem sv. Ducha v Opavě

 

Popis objektu
Minoritský klášter z 13. století. V jeho gotickém kapitulním sále se roku 1256 konal královský sněm Přemysla Otakara II. a zasedaly v něm soudy a sněmy Opavského knížectví. Klášterní sklepy sloužily k uchování zemských desek a stavovského archivu. Do poloviny 19. Století sloužil klášter jako vojenská nemocnice. Později se v něm nacházel zemský soud, škola a gymnaziální knihovna. Zahrada je přístupná veřejnosti. V současně době je klášter uzavřen. 
Kostel sv. Ducha býval původně gotickým kostelem, v 18. století byl barokizován. Společně s Minoritským klášterem je vnímán jako kulturní památka České republiky. Významný je proto, že jsou v jeho kryptě pohřbeny těla opavských Přemyslovců. V průběhu 2. světové války byl kostel poničen, k jeho obnově došlo v 60. letech 20. století. 

 

Parkoviště
Parkoviště se nachází v těsné blízkosti kostela, není tedy žádný problém, jsou zde vyhrazena místa pro držitele karet ZTP/P.

 

Vstup 
Vstup do Minoritského kláštera a jeho zahrad není nijak omezen. Vozíčkáři se zde dostanou sami, bez pomoci. V současné době je však Minoritský klášter společnosti uzavřen. Pohybovat se je tedy možné jen v zahradě.
Vstupu do kostela brání jeden schod. Je tedy nutná asistence druhé osoby, v kostele již pak problém není.

 

Interiér/Exteriér
V interiéru kostela se vozíčkáři pohybují bez problémů. Jsou zde prostorné uličky, vozík tedy snadno projede.