Navigace

Obsah

Po stopách zapomenutých kapliček a historie těžby břidlice

 

Do výletního okruhu jsou zařazeny sakrální památky oblasti Zálužné, Mokřinek a Starých Těchanovic. Trasu jsem zpestřila návštěvou Jánských Koupelí, jež jsem spojila s návštěvou vyhlídky, která k areálu lázní kdysi patřila. Cílem trasy je seznámit se tamními kapličkami, poutní kaplí a historií zdejší těžby břidlice. Za výchozí bod a konec trasy jsem zvolila RS Bílá Holubice v osadě Mokřinky, kde se dá po celý den občerstvit. Další výhodou tohoto místa je parkoviště v areálu zdarma a zastávka autobusu Melč, Mokřinky. Autobusy jezdí denně z Opavy přes Melč, Staré Těchanovice a Kružberk až do Budišova nad Budišovkou. Základní trasa měří 7,1 km, v případě jeho nedokončení a vydaní se do Starých Těchanovic je okruh dlouhý 7,3 km. Časová náročnost je cca 3 h. 15 km dlouhý výletní okruh vedoucí ke zřícenině hradu Vikštejn trvá přibližně 6 hodin. Základní okruh je vhodný pro aktivní seniory, dospělé a děti školního věku, jelikož terén je občas náročnější a mírně do kopce. Okruhy nejsou zcela vhodné pro handicapované osoby.

Opavské Slezsko

Opavské Slezsko

Výlet započneme u RS Bílá Holubice, kde se vydáme k silnici III. třídy č. 44329 směřující na Kružberk, odbočíme doprava a odtud se vydáme 400 m mírně z kopce po silnici. Mineme domov důchodců v Mokřinkách a odbočíme doleva na úzkou cestu, kde se po 80 m po pravé straně u řeky Moravice nachází kaplička zasvěcená Panně Marii. Ta byla postavena roku 1825 místním mlynářem Satkem na svém pozemku a zasadil vedle ní po obou stranách dvě lípy, z nichž doteď zůstala pouze jedna. 

 

Od kapličky se vydáme zpět na hlavní silnici a půjdeme po ní asi 1 km, projdeme přes most přes řeku Moravici a vydáme až do Jánských Koupelí k jezu Moravice. Zde zahneme doleva a pokračujeme mírně do kopce přímo k bývalým lázním. Jdeme neustále po červené (E3), kde asfaltová cesta se postupně ztrácí a mění na štěrkovou cestu v lese. Mírně stoupáme do kopce a po 430 m sejdeme z cesty a vydáme se po kamenných schodech směrem dolů. Po pár metrech se ocitáme u dalšího zapomenutého místa, a tím je dřevěná vyhlídka s výhledem na řeku Moravici a chatovou osadu Moravický Mlýn. Název pochází od mlýna, který zde stával a byl hospodářským zázemím lázní. Zdejší elektrárna dodávala do lázní elektřinu.

 

Odtud se vrátíme zpět na červenou a pokračujeme po ní až k turistickému rozcestníku U Mokřinek. Zde můžeme odbočit k RS U Brodu na malé občerstvení, které se nachází asi 150 m od rozcestníku, nebo se vydáme dále po červené. Čeká nás zhruba 580 m prudší stoupání až k poutní kapli 14 svatých pomocníků v nouzi stojící na kopci Nickelsbergu. Cesta ke kapli je lemována obrázky světců. U této kamenné kaple s břidlicovými došky je postaven přístřešek, kde si můžeme po namáhavějším stoupání odpočinout a nabrat síly. Úcta k těmto 14 pomocníkům pochází z 9. stol. z Německa, kdy se na tyto pomocníky lidé obraceli v době hladu, moru a válek obraceli. Ke kapli vedou každoročně tradiční pouti. 

 

Poté opět vyrazíme dále a držíme se červeného značení. Na rozcestí se rozhodneme, zda pokračovat po červené k cíli trasy nebo se dáme z kopce po zelené (NS Dědictví Břidlice) až do Starých Těchanovic, kde mineme kostel sv. Petra a Pavla s dřevořezbami obou světců a krucifixem z 18. století, a zamíříme po zelené až ke 12 m vysoké dřevěné rozhledně Těchanovická vyhlídka s příjemným posezením a výhledem na Jeseníky, vodní nádrž Kružberk a bývalou sopku Velký Roudný. Ve Starých Těchanovicích se 640 m od rozhledny nachází autobusová zastávka jezdící do Vítkova, Melče, Opavy a Budišova nad Budišovkou.

 

Cesta s červeným značením vede asi 1,5 km mírně z kopce přes chatovou osadu až k  silnici v Zálužné. Zhruba v ¾ této cesty můžeme spatřit po levé straně vodopády o výšce 12 m, které jsou viditelné pouze po silnějších deštích, nebo po tání sněhu. Je to pravděpodobně nejvyšší soustava vodopádů ve Vítkovské vrchovině. Za zmínku také stojí Raabova štola, kterou najdeme tak, že se vydáme na první odbočce doprava po zelené a napojíme se na NS Dědictví Břidlice. Štola je jediným zpřístupněným historickým břidlicovým dolem v ČR.

 

 

V Zálužné na silnici II. třídy č. 443 odbočíme ostře doleva a půjdeme po zeleném značení (NS Dědictví Břidlice). Přejdeme silniční most přes řeku Moravici a po 450 m uvidíme po pravé straně silnice kapli z roku 1843 s břidlicovou střechu a zasvěcenou Pražskému Jezulátku. Slouží jako památník všem hornickým obětem těžby břidlice a je zařazena do Seznamu nemovitých kulturních památek ČR. Původně se zde nacházel nejmladší břidlicový důl v Zálužné. 

 

Milovníci zachovalé přírody a dlouhých túr mohou odbočit za mostem doprava, projít PR Nové Těchanovice, která se nalézá na prudkém skalnatém svahu a vydat se 8,5 km po zeleném značení kolem řeky Moravice. Trasa se dále napojuje na modré značení až ke zřícenině hradu Vikštejn. Z vyhlídkové věže Vikštejna je nádherný výhled do okolí na řeku Moravici a lesy Nízkého Jeseníku.  Nejbližší autobusovou zastávku najdeme 1 km odtud v Podhradí, odkud se dá dostat do Vítkova nebo Opavy. 

 

Od kaple již zamíříme po silnici zpět až k výchozímu bodu naší trasy. Cestou, vedoucí mírně do kopce, mineme nalevo po 600 m Obchůdek U Knapků pro potřebu se občerstvit a zamíříme po silnici vedoucí z kopce dolů až k Rekreačnímu středisku Bílá Holubice. Za zmínku zde stojí k navštívení Imaginárium břidlice nabízející miniexpozici o historii dobývaní břidlice v údolí řeky Moravice.

Opavské Slezsko
Opavské Slezsko
Další užitečné informace:

Těchanovická vyhlídka - otevírací doba je neomezená, vstupné se neplatí, vstup na vlastní nebezpečí

 

Raabova štola - prohlídky jsou prováděny s průvodcem v počtu min. 4 osob od počátku dubna do konce října a je nutné si prohlídku objednat dopředu vyplněním formuláře, emailem nebo telefonicky, cena vstupného: dospělí – 50 Kč, děti 5-15 let – 35 Kč, rodinné vstupné (2+2) – 150 Kč, délka prohlídky je 30 minut, vhodné i pro malé děti

 

Imaginárium břidlice – na prohlídku je nutné se předem telefonicky objednat, v době letních prázdnin není nutné, otevřeno v odpoledních hodinách každý den, délka je 30 minut, cena vstupného – 15 Kč, děti do 6 let vstup zdarma

 

Zřícenina hradu Vikštejn - otevírací doba je neomezená, vstupné se neplatí, vstup na vlastní nebezpečí

 

 


 

Putování za krásami Vítkova a jeho okolím

 

Cílem výletního okruhu je seznámit se detailněji s městem Vítkov a jeho okolní přírodou. Zahrnuje nejzajímavější atraktivity Vítkova – sochy, kostely a hrob Jana Zajíce. Zpestřením trasy je návštěva rašeliniště Kamenka. Trasa začíná a končí na autobusovém nádraží na Opavské ulici ve Vítkově, které poskytuje pravidelné spojení S Melčem, Odrami, Opavou, Ostrava-Svinov a Budišovem nad Budišovkou. O 900 m opodál je také železniční stanice. Parkoviště pro automobily se nachází na náměstí Jana Zajíce přímo v centru města. V těsné blízkosti autobusové zastávky stojí obchod Penny Market a u náměstí stojí také Lidl. Celý okruh měří 13 km. Časová náročnost je cca 4,5 h. Kratší varianta výletu je dlouhá 9,5 km (3 h). Tento výletní okruh je vhodný pro aktivní seniory, dospělé a děti školního věku. Terén je převážně rovinatý, cesta vede po lesních, polních cestách i po silnici. Okruh není zcela vhodný pro handicapované osoby.

Opavské Slezsko

Opavské Slezsko

Z autobusového nádraží odbočíme doprava a vydáme se po Opavské ulici. Po levé straně mineme vítkovskou lípu, která je považována za památný strom ČR, a za chvíli se ocitáme u první zastávky naší trasy, a tím je pamětní deska a busta na budově základní školy připomínající jejího žáka Jana Zajíce. Upálil se 25. února 1969 v Praze na Václavském náměstí na protest proti okupaci ČSSR vojáky Varšavské smlouvy. 

 

Poté se dáme první odbočkou doleva ulicí Komenského a po 150 m po levé straně si nelze nepovšimnout kina Panorama, které je prohlášeno za kulturní památku ČR. Touto ulicí půjdeme až na konec Vítkova, kde začíná pole. Zde zahneme doleva na polní cestu, která prochází kolem soustavy rybníků nazývaných Bělidlo. Na konci posledního rybníku se vydáme přes pole směrem k lesu, na jejímž okraji asi po 300 metrech uvidíme zapomenutý pomník Čeňka Kuláska, pilota, jež zde zahynul při havárii cvičném letu v roce 1928. K tomuto místu bohužel nevedou žádné vyznačené cesty.

 

 

Zamíříme zpět k silnici III. třídy č. 4623 a půjdeme doleva směrem na Kamenku. Po 480 m odbočíme na první odbočce doprava a naskytne se nám pohled na umělou vodní nádrž Vítkovský Balaton ležící na Kamenském potoce. Tato nádrž slouží k rekreačním účelům. Po případném občerstvení v  restauraci zdejšího autokempu nebo po koupání se vrátíme na silnici a pokračujeme necelé tři km po ní až k rozcestí Stará cesta. V případě varianty kratšího okruhu se vydáme až na druhý konec Balatonu k hrázi a budeme se držet podél Kamenského potoka k turistickému rozcestníku, kde se vydáme 1,5 km po červené zpět do Vítkova.

 

V případě delšího kruhu se od rozcestí Stará cesta budeme držet červeného značení (směr Kamenský potok, Vítkov), dokud po 980 m nedojdeme k dalšímu zapomenutému místu, a tím je rašeliniště Kamenka o velikosti 30 x 60 m, které je jedním posledních v této oblasti. Nachází se na prameništi Pekelného potoka a uprostřed rašeliniště se skrývá malé jezírko zarostlé suchopýrem. Lokalita bohužel trpí nedostatkem srážek a zvláště pak lesní těžbou.  

 

Poté pokračujeme stejnou cestou až do Vítkova po červeném značení, po 2 km mineme turistický rozcestník Kamenský potok a po 1,2 km nás stezka nás zavede až do Vítkova, kde odbočíme na ulici Hřbitovní k městskému hřbitovu. Cesta vede mírně do kopce. Zde za zmínku stojí jednolodní hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie, který ukrývá vzácné obrazy Křížová cesta od slavného opavského malíře Ignáce Güntera z roku 1771, a jsou nyní prohlášeny za kulturní památku.  O pár metrů dál můžeme spatřit dominantu hřbitova, a tím je bronzová socha Ježíše Krista, jejímž autorem je Josef Mühr a hrob Jana Zajíce. Náhrobek je umístěn na čtyřech velkých koulích a na víku se vyjímá polozapuštěná silueta ohněm poznamenaného těla. Autorem náhrobku je akademický sochař Olbram Zoubek. Obličej nese rysy Jana Zajíce.

 

Naproti hřbitovu na ulici Bezručova si nemůžeme nepovšimnout nejkrásnější a největší stavby Vítkově a širokém okolí - novogotického kostela Nanebevzetí Panny Marie, k němuž se vydáme. Je postaven z místního kamene a jeho dominantou jsou dva cenné zvony (sv. Markéty a sv. Marka) umístěné ve věži kostela. U vchodu do chrámu se nachází socha sv. Marka, která stávala na náměstí jako morový sloup. Za kostelem se dále vydáme relaxovat do městského parku, kde je umístěna na kamenném podstavci busta vítkovského hudebního skladatele Eduarda Schöna (Engelsberga), který opěvoval krásu slezské přírody. Do centra zamíříme Husovou ulicí na náměstí Jana Zajíce, kde se na zpáteční cestu domů můžeme v místní kavárně posilnit něčím sladkým. Z náměstí se poté napojíme opět na Opavskou ulici, kde po 500 m leží autobusová zastávka.

Opavské Slezsko

Opavské Slezsko

Další užitečné informace:

Vítkovský Balaton – pláž je travnatá s písčitým pozvolným vstupem do vody, poblíž je parkoviště zdarma, autobusová zastávka, kemp a restaurace s letní terasou, možnost rybolovu v areálu, houbaření v okolních lesích, provozní doba kempu a restaurace je od 1. 5. do 30. 9.

 

 


 

Výlet za Marií Talhof a údolím řeky Moravice

 

Výchozím bodem a cílem trasy je obec Podhradí, kam se dostaneme autobusem z Opavy, Melče, Hradce nad Moravicí a Vítkova. U autobusové zastávky (Vítkov, Podhradí)se nachází rovněž parkoviště. Cílem trasy je návštěva poutního místa Maria Talhof v údolí Melčského potoka a seznámit se blíže s obcemi Podhradí, Dubová, Radkov, a s jejich nejzajímavějšími atraktivitami. Délka trasy je 18 km a časová náročnost je 5 hodin. Kratší varianta vedoucí do Melče měří 10,2 km (3 h). Tento výletní okruh je vhodný spíše pro aktivní dospělé z důvodu větší délky trasy a terén je místy náročnější a do strmého kopce. Okruhy nejsou zcela vhodné pro handicapované osoby.

Opavské Slezsko

Opavské Slezsko

Výlet započneme u autobusové zastávky Vítkov, Podhradí, kde se napojíme na červeně značenou trasu E3 mířící do Zálužné. Přejdeme silniční most přes řeku Moravici a po 800 m se ocitáme u první zastávky naší trasy, a tím je rozsáhlá úpravna vody Kružberské přehrady, jež je součástí přivaděče vody pro Ostravsko a Opavsko. Průčelí budovy zdobí reliéf Voda z let 1961-1964 akademického sochaře Vincence Makovského. Od úpravny vody se vydáme zpět na výchozí místo trasy a pokračujeme dále podél červeného značení. U kapličky se napojíme na modrou a 1 km budeme stoupat lesní cestou do kopce až ke zřícenině hradu Vikštejn ze 14. století, kde mohou být stále spatřeny zbytky hradeb s branami, a obytných a hospodářských stavení. Byl považován za nejpevnější hrad na Opavsku. Z věže hradu je nádherný výhled na Údolí Moravice. 

 

Poté se vrátíme na hlavní cestu (silnice III. třídy 44337) a vydáme se opět po modré turistické trase směrem na Dubovou. Tato 4,7 km dlouhá cesta nás zavede skrz Žabí údolí až k poutnímu místu Maria Talhof.  V Dubové stojí za zmínku barokní zámek, který nyní slouží jako dětský domov. K zámku přiléhá půvabný park, kde roste mnoho starých a mohutných dřevin. Mezi Radkovem a místní částí Dubová uvidíme překrásnou 50 m dlouhou a více než 150 let starou lipovou alej, kterou tvoří 61 stromů. V Radkově můžeme navštívit Muzeum venkovského života, které připomíná, jak žili a pracovali obyčejní lidé na venkově. Na místním hřbitově u kostela Narození Panny Marie stojí za zmínku hrob rodiny Razumovských, kteří byli s historií zdejšího zámku úzce spjati. Hrobka obsahuje cenný soubor plastik z 19. století. Poutní místo Maria Talhof za Melčským potokem tvoří malá kaplička, jež byla postavena  jako projev díků za zázračné uzdravení malého dítěte, kamenná lurdská jeskyně zasvěcená Panně Marii, dřevěný kříž a křížová cesta. Součástí je zastřešený dřevěný oltář s klekátkem a věžičkou. Za kapličkou se také nachází pramen. 

 

V případě, že nechceme pokračovat dále, dojdeme po žlutě značené stezce po 2 km do Melče, odkud se vrátíme zpět do Podhradí autobusem (zastávka Melč, střed). Při vstupu do obce si všimneme po levé straně původně barokní zámek z 18. století s rozsáhlým parkem. Zámek dnes slouží jako dětský domov.

 

Ostatní pokračujeme po žluté podél Melčského potoka kolem Kamenného moře k údolí Moravice. Tady žluté značení končí. Napojíme se na červeně značenou trasu E3 a pokračujeme směrem Annino Údolí – Podhradí. Řeka v tomto úseku krásně meandruje. Cesta zpět do Podhradí k autobusové zastávce měří 6 km. V Annině Údolí budeme po pravé straně míjet kamenolom, jehož činnost byla ukončena.  Dochovala se zde ojedinělá technická památka - dřevěná sýpka na drť. Nachází se tady také místo s lavičkami, kde si můžeme odpočinout s výhledem na řeku Moravici.

Opavské Slezsko

Další užitečné informace:

Muzeum venkovského života na faře v Radkově – návštěvu je možné domluvit na Obecním úřadě, kolekce předmětů denní potřeby, nářadí, nástrojů, místnost pro faráře nebo pokoj Camilla Razumovského

 

 

 

 


 

Zapomenuté poutní místo Stará Voda a Královská studánka

 

Popis místa: Stará voda byl původně německá obec, která zanikla po roce 1946 s odsunem německého obyvatelstva. Do dnešní doby se zachoval pouze barokní poutní Kostel sv. Anny a sv. Jakuba Většího s dvěma věžemi, jelikož obec byla zcela zdevastována československými a poté sovětskými vojsky. V roce 1990 byl kostel opraven, a v letech 2006-2007 byla také zrestaurována barokní Kaple sv. Anny u léčivého pramenu Královské studánky, která byla v 50. letech 20. století zničena. V blízkosti kostela najdeme rovněž ruiny bývalého kláštera – zbytky zdiva, studnu na nádvoří a hřbitov.

Opavské Slezsko

Opavské Slezsko

Lokalita: Nachází se pod obcí Podlesí po levé straně na hlavní cestě do města Libavá. Do roku 2015 spadala Stará Voda do vojenského újezdu Libavá.

 

Dostupnost: Nejbližší autobusová zastávka je v obci Podlesí vzdálená 3,5 km a odtud se dá dojít pěšky po silnici III. třídy č. 443 směrem k městu Libavá. Železniční stanice se nachází v Budišově nad Budišovkou, jež je 9,2 km daleko. Parkoviště pro osobní automobily se nalézá u kostela.

 

Vstup: Vstup do kostela není možný (ojediněle při významných příležitostech). Královská studánka, kaple sv. Anny a hřbitov jsou volně přístupné.

 

Občerstvení: V místě není možnost ubytování ani občerstvení.