Navigace

Obsah

TURISTICKÁ VYCHÁZKA SE SENIORY

fTuristická vycházka po zajímavých místech a památkách města Hradec nad Moravicí s výkladem průvodce. Sraz v 8 h na bus zastávce Hradec n./Mor. žel. stanice. V 8.10 h odjezd do Jakubčovic linkou 286, kde navštívíme: pomník padlých, kapli Navštívení Panny Marie, KD, hasičskou zbrojnici, zemní opevnění Šance, rozhlednu Šanci. Návrat pěšky přes Záviliší na Hradec. Trasa cca 6 km. V případě nepříznivého počasí se akce ruší.

Datum konání: 13. 9. 2019 začátek od 08:00

Místo konání: Jakubčovice, rozcestí

Typ akce: ostatní - sport, aktivní vyžití

Organizátor: Neuvedeno

Poznámka: Vstup zdarma.

Zdroj: Město Hradec nad Moravicí

Název vesnice Jakubčovice byl utvořen přidáním koncovky „–ovice“ k domáckému jménu Jakubča, odvozenému od křestního jména Jakub. Tak se mohl jmenovat lokátor a zakladatel vesnice. Střed Jakubčovic leží v nadmořské výšce 503 metrů.

Podle archeologických nálezů bylo toto místo osídleno již v době bronzové. Písemně se ves Jakubčovice poprvé uvádí v listině o rozdělení opavského knížectví z roku 1377, kdy ji držel Kunat z Jakubčovic. V pozdním středověku tu stála tvrz, první zmínka o ní pochází z roku 1505. V roce 1523 koupilo statek Jakubčovice město Opava, které nemělo zájem na udržování panského sídla, a tak tvrz patrně záhy poté zanikla. Dnes nevíme, kde stála. Obyvatelé Jakubčovic zůstali poddanými města Opavy až do roku 1848, podléhali rovněž opavskému městskému soudu.

Z topografie Faustina Ense, vydané roku 1836, se dozvídáme, že Jakubčovice tvoří 56 dřevěných domů, ve kterých žije bezmála pět set lidí. Vesnice patří do farnosti Hradec. Je chudá na vodu, má vlastní školu, na kopci větrný mlýn. V letech 1850 až 1866 byly Jakubčovice osadou obce Skřipov, poté po více než sto let měly vlastní samosprávu. Za prusko-rakouské války v roce 1866 přitáhlo 5. srpna do obce 195 mužů 2. východopruského regimentu a zdrželo se tu téměř dva měsíce. Z iniciativy místního učitele Josefa Flanderky byl v roce 1892 (uvádí se také rok 1893) v Jakubčovicích založen dobrovolný hasičský sbor. Devatenáct mužů muselo obětovat za 1. světové války své životy na ruské, srbské a italské frontě. Jako legionáři se z Ruska vrátili František Flanderka, Josef Flanderka, Josef Kyjovský, Josef Maiwald, František Melecký, František Orlík, Rudolf Sonnek a František Volf.

V Jakubčovicích se v první polovině 20. století udržovala řada lidových zvyků, ať už původu pohanského nebo křesťanského – vodění medvěda na konec masopustu, stavění a kácení máje, květnové průvody v polích, kdy se modlilo a zpívalo za dobrou sklizeň, snošky neboli smažení vajec ve svátky svatodušní, tzv. krmáše. Od dvacátých do padesátých let 20. století choval místní občan Štěpán Hán stříbrné lišky. V meziválečném období v obci vyvíjely činnost české tělocvičné organizace Sokol, Orel a Dělnická tělocvičná jednota. V letech 1926 a 1927 se budovala silnice do Hlubočce.

Za nacistické okupace se postrachem místních občanů stal strážník Stiller z četnické stanice ve Skřipově. Značný počet občanů, zejména mladých, byl za války pracovně nasazen v Německu. V Osvětimi zahynuli bratři Hubert a Josef Kremerovi. Za své osvobození zaplatily Jakubčovice v roce 1945 značnou daň. Byly nejvíce postiženou obcí nynějšího Hradce nad Moravicí.

Elektrické žárovky se poprvé v bytech rozsvítily v dubnu 1947. V roce 1948 byla otevřena mateřská škola, v následujícím roce začal vysílat obecní rozhlas, o další dva roky později bylo zřízeno obecní hřiště. Jednotné zemědělské družstvo bylo založeno v roce 1957. S Hradcem nad Moravicí byly Jakubčovice integrovány v roce 1979, jako poslední z vesnic v jeho okolí. V posledním dvacetiletí bylo realizováno několik významných stavebních akcí – vesnice byla napojena na veřejný vodovod, postaven byl 26 metrů vysoký nadzemní vodojem, dokončena byla telefonizace, položeny dlážděné chodníky, zhruba polovina domů byla plynofikována, rekonstruoval se Kulturní dům, občané svépomocně opravili kapli. Centrum vesnice dostalo nový vzhled díky rekonstrukci v letech 2009 až 2010.

fff


Vytvořeno: 27. 8. 2019
Poslední aktualizace: 9. 9. 2019 10:50