Navigace

Obsah

Slezsko, skládající se z mnoha knížectví, bylo od poloviny 14. století součástí zemí Koruny České. Od konce roku 1526 se stalo částí rakouské monarchie. Po roce 1742 (po prohrané válce Rakouska s Pruskem) z něho habsburským panovníkům zbyla jen malá část (asi devítina původní rozhohy). Toto tzv. Rakouské Slezsko bylo v letech 1742 - 1782 a v letech 1849 - 1918 jednou ze samostatně spravovaných zemí rakouské, později rakousko-uherské říše a Opava se stala sídlem zemské správy. Po vzniku Československa byla jeho část Slezska v roce 1920 rozšířena o Hlučínsko a změnšeno Těšínsko. Tehdejší Československé Slezsko sestávalo z Opavského Slezska (Opavska), k němuž můžeme počítat i část historického Niska (dnešní Jesenicko), a z Těšínského Slezska (Těšínska) východně od řeky Odry. S účinností od 1. 12. 1928 bylo Československé Slezsko spojeno s Moravou v zemi Moravskoslezskou až do uznání mnichovské dohody československou vládou 30. října 1938. Následně bylo Hlučínsko přímo začleněno do Říše, Těšínsko již od 2. října bylo 1938 obsazeno Polskem a zbývající část Čs. Slezska byla přetvořena ve vládní obvod Sudetské župy Německa. 

V poválečném období bylo po vzniku krajů v roce 1949 Čs. Slezsko rozděleno mezi Ostravský kraj a Olomoucký kraj, od roku 1960 pak bylo součástí Severomoravského kraje. Od roku 2000 pak většina nyní již Českého Slezska připadla Ostravskému kraji, jehož název se dnem 31. 5. 2001 změnil na Moravskoslezský kraj. Jen okres Jeseník přešel do Olomouckého kraje. 

 

V posledních letech se nehistoricky používá název Opavské Slezsko pro turistickou oblast odpovídající zhruba území okresu Opava. 

 

Zdroj: Matice Slezská, Opava