Navigace

Obsah

Památník Petra Bezruče je expoziční areál a literárněvědecké pracoviště Slezského zemského muzea v Opavě. Sídlí v rodném domě Petra Bezruče a kromě jeho odkazu spravuje a zpracovává pozůstalosti dalších spisovatelů Slezska a severní Moravy.

K slavnostnímu otevření muzea došlo 5. května 1956. V roce 1958 byl PPB přičleněn k Slezskému muzeu. Po smrti Petra Bezruče se PPB stal jeho univerzálním dědicem. Dědictvím, dary i vlastní sbírkotvornou činností byl vybudován fond obsahující základní dokumentaci života, díla a literárního ohlasu P. Bezruče. Bezručovská dokumentace, která byla v minulosti a zůstala i v současnosti celostátní specializací PPB, byla počátkem 60. let obohacena o dokumentaci literatury Slezska a Ostravska. V současnosti je v PPB vybudován cenný fond autorů Slezska a Ostravska řadící se svým rozsahem v ČR hned za fondy Památníku národního písemnictví v Praze. Jde v naprosté převaze o materiál písemný - osobní doklady, rukopisy, korespondenci a jiný dokumentační materiál. Počet sbírek dosáhl 197 375 kusů.

Kontakt:

Ostrožná 35
746 01 Opava
Tel.: 553 625 024
E-mail: pamatnik-bezruce@szm.cz