Obsah

muzea

Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou

Dům č. p. 230 je nejstarší budovou v Budišově nad Budišovkou. Jedná se o bývalý mlýn, který leží na toku říčky Budišovky. Uvnitř je instalována ojedinělá expozice Muzea břidlice, která seznamuje návštěvníky s historií města, zajímavými osobnostmi a zejména s historií těžby jílové břidlice na území Nízkého Jeseníku. Nechybí geologické a paleontologické minimum a prohlédnout si můžete sbírku původního nářadí používaného při těžbě a opracování břidlice. Břidlice se používala zejména ve stavebnictví, ale také v elektroprůmyslu nebo se z ní vyráběly třeba tabulky a písátka pro děti do školy. Z břidlice se dodnes vyrábí stylové dekorativní předměty. U muzea začíná Naučná Břidlicová stezka.

Provozní doba muzea je v květnu, červnu a v září každou sobotu od 9 do 12 hodin. V červenci a srpnu od úterka do pátku 9-12 a 14-16 hodin, v sobotu je otevřeno od 9 do 12 hodin. Mimo uvedené časy si můžete prohlídku muzea objednat na MKIS osobně nebo na tel. čísle 556312040. Děti do 5 let mají vstup zdarma, děti do 15 let a senioři 10Kč a dospělí 20Kč.

Muzeum Hlučínska

Původně pozdně gotický zámek z počátku 16. století dnes tvoří trojkřídlá jednoposchoďová budova. V jeho prostorech je umístěno Informační centrum a Muzeum Hlučínska, které je zaměřeno na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Dále
se zde nachází ředitelství Kulturního centra Hlučín, městská knihovna a ateliéry Základní umělecké školy Pavla Josefa Vejvanovského Hlučín.
Muzeum Hlučínska bylo založeno k 1. 1. 2005 jako příspěvková organizace města Hlučína. Navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce 1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla přerušena delimitací sbírek do Slezského zemského muzea Opava v roce 1962.

Činnost Muzea je zaměřena na město Hlučín a region Hlučínska v jeho historických hranicích. Posláním Muzea je shromažďování a ochrana sbírkových předmětů a vytváření, rozšiřování, spravování a evidování sbírek muzejní povahy za účelem jejich prezentace veřejnosti.

Základními formami muzejní prezentace jsou:

muzejní výstavy, jimiž jsou krátkodobé výstavy a dlouhodobé expozice realizované s využitím vlastních, příp., vypůjčených sbírkových fondů, a to samostatně nebo ve spolupráci s jinými fyzickými nebo právnickými osobami,
muzejní a vzdělávací programy, tj. přednášky, demonstrace sbírkových předmětů, besedy, exkurze atp.,
muzejní publikace odborné i populárně naučné.


Vědeckovýzkumná činnost Muzea je zaměřena především na zachování a rozvíjení identity Hlučínska jeho etnografii, umění, přírodovědu a vlastivědu. Muzeum provozuje informační centrum jehož prostřednictvím poskytuje informace o regionu pro potřeby obcí, turistického ruchu, literatury, umění a dalších kulturních aktivit.

Muzeum Hlučínska je členem Asociace muzeí a galerií České republiky a jeho sbírka je zapsána v Centrální evidenci sbírek (CES).

Památník 2. světové války v Hrabyni

Památník 2. světové války v Hrabyni byl otevřen v roce 1980 jako Památník Ostravské operace. Areál tvoří správní budova, samotný památník, symbolický hřbitov a nástupní plocha. Původně pietní místo je od roku 1992 součástí Slezského zemského muzea. V roce 2000 jej vláda učinila ústředním památníkem 2. světové války v České republice. Po rekonstrukci byl památník s novými expozicemi otevřen v roce 2009. Nosná expozice nese název Doba zmaru a naděje a v chronologickém sledu připomíná nejdůležitější vojenské a politické události 2. světové války, včetně příběhů z civilních životů obyvatel. Expozice je doplněna multimediálními prvky, které návštěvníkům zprostředkovávají pohled na dobové fotografie a dokumenty, filmové dokumenty či dioráma s bojovou technikou a domem, zničeným válečnými boji. V menší výstavní budově se konají sezónní výstavy.

Zámecké muzeum Kravaře

Kravařský zámek se nachází v malebném anglickém parku s rybníky o rozloze 22 ha. Jeho součástí je 9-ti jamkové golfové hřiště.

Dnešní vrcholně barokní zámek, jehož historie sahá až do 14. století, byl vystavěn Janem Rudolfem Eichendorffem, mezi lety 1721 – 1728. Další osudy zámku poznamenalo časté střídaní majitelů, roku 1920 koupení zámku Československým státem a následné vybudování Hospodářské a hospodyňské školy s internátem.

Po požáru zámku roku 1937 zůstal zámek dlouho neopravován a postupně chátral. Roku 1970 zde po rozsáhlých opravách byla otevřena vojenská expozice Ostravská operace. Ta byla uzavřena roku 1989 a následujícího roku koupilo zámek město Kravaře, které zde vybudovalo kulturní a společenské centrum.

Zámecké muzeum bylo založeno roku 1996 a o rok později byla slavnostně otevřena Zámecká expozice. Skládá se ze dvou částí.

Etnografická expozice představuje některé zajímavosti z historie obce, povýšené v roce l960 na město. Zároveň ukazuje, jak žili a pracovali kravařští obyvatelé v 2. polovině 19. století. Jelikož šlo převážně o zemědělský kraj, je zde představena sbírka zemědělského nářadí a k vidění je také interiér hlučínské chalupy.

Zámecká expozice je sestavena hlavně ze sbírek opavského slezského zemského muzea a doplněna sbírkami z jiných slezských muzeí. Původní zámecký mobiliář se nedochoval, částečně si ho odvezl původní majitel, částečně byl rozprodán a rozdán po roce 1920 a částečně také shořel roku 1937. Tato část expozice má navést představu, jak žili Eichendorffové na zámku v 18. století.

K vidění je pokoj služebné, společenský pokoj, jídelna, habsbursko-lotrinský pokoj, pánská ložnice a součástí prohlídky je také shlédnutí pozdně barokní zámecké kaple z 18. století, zasvěcené archandělu Michaelovi.

Prohlídkovou trasu navíc doplňují doprovodné výstavy různého zaměření.

Barokní expozice je otevřena:
duben a říjen
so, ne: 10:00 - 16:00
květen - září
út - ne: 9.00 - 17.00

Prohlídky muzea:
9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 hod.

Muzeum Slezský venkov

Muzeum Slezský venkov najdeme příznačně na místě úzce spojeném s historií Holasovic. V místech původního hradiště kmene Holasiců se nachází barokní sýpka a bývalý panský dvůr tvořený statkem a ovčínem. A právě v jeho prostorách bylo v roce 2011 otevřeno muzeum, které dokumentuje meziválečný život Slezanů. Muzeum vznikalo postupně od roku 2007 a za několik let se podařilo členům občanského sdružení Slezský venkov shromáždit tisíce artefaktů převážně z 1. poloviny 20. století, ale i několik unikátů z 19. století. V expozici najdete zemědělské nářadí a stroje, vybavenou kuchyň, kovárnu, zámečnickou dílnu, stolařskou, kolářskou či košíkářskou dílnu. Zastoupeny jsou také dobové uniformy, slezské kroje či předměty ze starého konzumu. Dozvíte se, jak pracovali staří včelaři, zahradníci, zedníci a jiné profese. V podkroví se seznámíte s obecnou školou, prvorepublikovou knihovnou, ševcovskou a krejčovskou dílnou, historií místního Sokola a sboru dobrovolných hasičů. Buduje se také expozice o historii Holasovic a hradiště.
Otevřeno: březen – červen, víkendy od 10 do 15 hod., červenec – srpen, víkendy od 9 do 16 hod., základní vstupné 30,-Kč, děti a důchodci 10,- Kč
www.slezskyvenkov.cz

Muzeum historie v Litultovicích

Pod klenutými zámeckými stropy v bývalém bytě správce lihovaru je ve třech místnostech umístěno Muzeum historie Litultovic. Tato expozice vznikla u příležitosti navrácení statutu městyse Litultovicím v roce 2007. Litultovičtí zastupitelé tehdy oslovili občany, aby pomohli shromáždit vhodné předměty, fotografie i písemnosti, které souvisí s dávným způsobem života na venkově. V muzeu se tedy dozvíte zajímavosti o historii obce a jejích místních částí, dochovaly se historické fotografie zámku a zámeckého panstva, nahlédnete do bohatého spolkového života, kdy ještě žily Litultovice ochotnickým divadlem, hokejem či Sokolem. Část expozice připomíná významné osobnosti a historii školství. V jedné z místností se představují všechny řemeslnické cechy a nářadí a nástroje související se zemědělstvím. Kromě toho si můžete prohlédnout historický nábytek nebo třeba kuriózní dřevěný kočárek.

Muzeum venkovského života na faře v Radkově

Zděná cihlová budova bývalé fary byla postavena v roce 1800 a dalo by se říci, že za 200 let se téměř nezměnila. V prostorách tohoto památkově chráněného objektu vzniklo v roce 2011, díky aktivitě nadšených obyvatel obce, Muzeum venkovského života. Z darů místních občanů byla vytvořena expozice, která připomíná, jak žili a pracovali obyčejní lidé na venkově. Představuje předměty denní potřeby a také nezvyklé nářadí a nástroje, například pákovou či klikovou pračku nebo unikátní razidlo Razumovských. Jeden pokoj je věnován osobnosti hraběte Camilla Razumovského, nahlédnete do pokoje faráře či do původní kuchyně a na chodbě objevíte černou kuchyni s kotlem a vařechou na míchání povidel. Návštěvu v Muzeu venkovského života si můžete domluvit na Obecním úřadě.

skanzeny

Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích

Skanzen lidových tradic a řemesel v Bolaticích byl vybudován v roce 2002. Nachází se v blízkosti kostela, v jednom z mála dosud zachovalých příkladů tradičního vesnického stavení v 19. a na počátku 20. století.

Je umístěn ve staveních vedle kostela, které jsou dobrým příkladem tradičního vesnického obydlí na počátku 20. století.

Na výstavbě se podíleli ve velké míře občané Bolatic, kteří také věnovali většinu exponátů.

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout obytné části domu (jizbu, kuchyň, místnost služky), prádelnu, stáj pro koně, chlév pro krávy, srubek (špýchar), aj. V dalších dvou místnostech, kůlně a stodole se mohou seznámit s řemeslnými nástroji, zemědělskými stroji a nářadím, používaným v domácnosti a při práci na statku.

V areálu skanzenu se kromě prohlídek konají také kulturně společenské akce tradičního lidového charakteru.

Zájemci o prohlídku mimo uvedenou provozní dobu, si ji mohou objednat předem
na tel. čísle +420 553 654 999

Vstupné: 10,- Kč

vojenské památky, bunkry

Pěchotní srub MO-S 21 Jaroš

Jsme soukromým muzeem skládající se ze srubů MO-S 21 Jaroš a MO-S 22 František. Naším cílem bude uvést srub MO-S 21 do původního stavu z roku 1938 a dále se na srubu MO-S 22 věnovat roku 1944/1945. Jsme spolek přátel se stejným zájmem – a to připravit pro Vás další pěkná muzea. Na srubu MO-S 21 probíhají rekonstrukce od roku 2006. Za tuto dobu se nám povedlo udělat kus práce. Srubu MO-S 22 se věnujeme pouze krátce, ale i přesto zde můžete shlédnout nemalou expozici, která časem bude narůstat. Při návštěvě obou muzeí mohou návštěvníci vidět rozdíly, co se nám povedlo udělat za 10 let tvrdé práce na MO-S 21 v porovnání s MO-S 22. Jen nás bohužel brzdí finanční stránka, jelikož vše hradíme ze svého. Popřípadě z dobrovolného vstupného od návštěvníků a sponzorských darů, kterých každoročně ubývá.
Taktéž nás brzdí nedostatek členů, tudíž nemohou být některé dny otevřeny oba sruby najednou. Každoročně na počátku září pořádáme akci pod názvem Opevněná hranice, která se stává již pomalu tradicí. Doposud nemáme stanovenou pevnou otevírací dobu, za což se omlouváme. Vyvěšená státní vlajka je symbolem toho, že jsme přítomni na srubu a rádi Vás provedeme. Taktéž se dá např.
telefonicky domluvit i jiný termín.Budeme se těšit na Vaši návštěvu…

OTEVÍRACÍ DOBA: DUBEN-ŘÍJEN (VÍKENDY)
bližší informace na webu: http://mo-s21.mzf.cz/ [2]
VSTUPNÉ: dobrovolné

Expozice:

PĚCHOTNÍ SRUB MO-S 22 FRANTIŠEK:

· Makety srubů a poválečné nálezy
· Protipěchotní překážky
· Poválečná armáda a civilní obrana
· Prefabrikovaný kryt typu ÚŽ-6

PĚCHOTNÍ SRUB MO-S 21 JAROŠ

· Uniformy ozbrojených složek v tehdejší ČSR
· Hraniční ocelová sklopná závora Ippen
· Válečné nálezy a armádní exponáty