Obsah

EVL Jakartovice

Adresa


Mladecko

GPS: 49° 53′ 58.338″N  17° 42′ 21.265″E

zobrazit v mapě
Tato lokalita byla zařazena do systému ochrany přírody Natura 2000 jako Evropsky významná lokalita. Jedná se o komplex podmáčených psárkových luk mezi obcemi Jakartovice a Mladecko v nivě říčky Hvozdnice, která meandruje v údolí, kde je luh tvořen jasanem a olší. Na tomto podmáčeném biotopu se vyskytuje vzácný motýlek modrásek bahenní, jehož housenky se živí listy byliny krvavce totenu a jejich další vývoj je vázaný na mravence žahavého, v jehož hnízdech housenka přezimuje.