Navigace

Obsah

Koutské a Zábřežské louky

Adresa


Dolní Benešov

GPS: 49° 55′ 12.99″N  18° 4′ 34.29″E

zobrazit v mapě
Přírodní rezervace - rašelinné louky s význačnými mokřadními společenstvy rostlin byla vyhlášena v roce 1973 a roku 1997 podstatně rozšířena na dnešní plochu 375,70 ha. Nachází se na katastrálním území Kravaře ve Slezsku a Zábřeh u Hlučína.

Přírodní rezervaci tvoří ojedinělý ucelený komplex mokřadních luk, luhů a rozptýlené zeleně se zbytky slepých, mrtvých ramen a periodicky zaplavovaných tůní v nivě řeky Opavy a říčky Štěpánky. Rozlehlou nivu kolem obou toků tvoří hlinitý fluviální podklad doplněný organickou hmotou s pozůstatky slepých meandrů a ramen řeky. Kromě toho podklad luk tvoří štěrkovo-písčité sedimenty. Na podmáčených loukách se daří pcháčovým, bezkolencovým a vlhkomilným druhům rostlin.