Navigace

Obsah

Potok Raduňka - údolí Raduňky

Adresa


Vršovice

GPS: 49° 52′ 41.671″N  17° 56′ 56.214″E

zobrazit v mapě
Potok Raduňka je drobný tok pramenící na jižním úbočí Podvihovského vrchu. Dále protéká zalesněným údolím na sever k obci Raduň. V zámeckém parku napájí rybník Kameník a Vrchní rybník, poté opouští obec a napájí dále soustavu pěti rybníků. Po 10,7 km celkové délky se vlévá do náhonu Strouha a dále do řeky Moravice. V romantické lesnaté oblasti raduňského údolí se nachází jeho nejhodnotnější lokalita. Koryto potoka a břehový porost je nenarušený a je proto typickou ukázkou přírodního stavu potoka v oblasti Nízkého Jeseníku. Život v něm je bohatý. Můžeme zde pozorovat množství jepic, pošvatek, blešivců a jiných bezobratlých.