Navigace

Obsah

Přírodní rezervace Valach

Adresa


Radkov

GPS: 49° 48′ 47.931″N  17° 48′ 58.936″E

zobrazit v mapě
Přírodní rezervace Valach byla vyhlášena v roce 1969. Jedná se o plochu 16 ha. Oblast leží na pravém břehu řeky Moravice na tzv. Vítkovské vrchovině. Předmětem ochrany je smíšený buko-habrový porost charakteristický pro úvaly potoků a řek. Terén je zde pokryt svahovými hlínami a sutěmi. Podloží tvoří kulmské flyšové horniny, které místy vycházejí na povrch. V těchto výchozech převládají droby a slepence. Převážnou plochu rezervace pokrývá tzv. vysokokmenná bučina bez keřového patra. Vedle buku lesního zde roste habr obecný, lípa malolistá, javor klen a jedle bělokorá. Geobotanicky patří oblast do svahové květnaté bukové habřiny. Podle historických záznamů až do začátku 18. století nebyla tato lokalita ovlivňována lesním hospodařením. Přestárlé porosty byly těženy až po zavedení plavení dříví na Moravici koncem 19. století. Proto je území velmi cenné.