Navigace

Obsah

Čermná ve Slezsku, Černý důl

Adresa


Čermná ve Slezsku

GPS: 49° 47′ 49.959″N  17° 41′ 42.095″E

zobrazit v mapě
V lokalitě Černý důl se nachází několik starších povrchových dobývek a jam, které jsou zatopeny vodou. Hlavním důlním dílem je třípatrový hlubinný komplex. Vchod do dolu vede úklonnou jámou, kde lze pozorovat drobné výkvěty síranu, zejména sádrovce. Vstup přechází v kolmou šachtu. Místo naleznete podle haldy odpadových břidlic, portálu a stružky vody vytékající z podzemí. Těžba břidlice zde byla ukončena v průběhu 1. světové války. Bezprostředně po ukončení těžby se stal důl útočištěm netopýrů. V současnosti je to významné zimoviště celkem osmi druhů, mezi kterými je nejpočetněji zastoupen netopýr černý. Ten zde pravidelně tvoří kolonii až tisíců jedinců. Proto je Černý důl od roku 1988 vyhlášen jako chráněný přírodní výtvor a jedno z nejvýznamnějších zimovišť těchto živočichů.