Navigace

Obsah

Smírčí kříž v Dolních Životicích

Adresa


Dolní Životice

GPS: 49° 53′ 38.959″N  17° 47′ 4.73″E

zobrazit v mapě
Tento kamenný kříž jako doklad středověkého smírčího práva stával původně v polích, ale hrabě Camillo Razumovský se zasloužil o jeho přesunutí k mostu přes řeku Hvozdnici na silnici do Štáblovic. Nejčastěji stávaly kamenné kříže na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. V tomto případě pokácel mlynář panskou jedli, která podle zdejších pověrčivých lidí rozsévala zlo. Štáblovický pán pak mlynáři přikázal vytesat a osadit kamenný smírčí kříž, aby svůj skutek odčinil. Smírčí kříž byl v roce 2009 restaurován akademickým sochařem Tomášem Skalíkem.